Home / Business / Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2016 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător

Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2016 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător

Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2016

 pentru persoanele juridice și persoanele fizice

care practică activitate de întreprinzător

declaratie-venit

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii — persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 până la 25 martie a anului curent.

Pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum și persoanele care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie anul 2017.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) și (Forma UNIF14).

Impozitul pe venit se determină conform art.15 și art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru anul 2016.

 

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici

pentru perioada fiscală 2016

Categoria  contribuabilului Cota impozitului Darea de seamă privind venitul obținut prezentată Termenul de prezentare
Persoanele juridice, altele decât cele menționate 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Persoane juridice ce practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori) 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Persoanele fizice ce practică activitate profesională, altele decât notarii și executorii judecătorești 7%  (până la 29640 lei);

18%  (peste 29640 lei)

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Reprezentanța permanentă a nerezidentului[1] 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Întreprinzătorii individuali 7%  (până la 29640 lei);

18%  (peste 29640 lei)

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

Declarație (dare de seamă fiscală unificată) (Forma UNIF14)2

25 martie
Gospodăriile țărănești [2] 7% Declarația cu privire la impozitul pe venit(Forma VEN12)

Declarație (dare de seamă fiscală unificată) (Forma UNIF14)

25 martie
Persoane juridice care nu sunt subiecți ai impunerii cu TVA[3] 3% Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma IVAO 15) 25 martie
[1] Art.75 alin. (2) din Codul fiscal

[2] Gospodaria taraneasca (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajati si nu a obtinut venit impozabil este scutita de obligatia privind prezentarea Declaratiei cu privire la impozitul pe venit.
[3]In conditiile art.541 din Codul fiscal.

 

Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din  Codul fiscal, și anume:

  • 1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;
  • 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;
  • 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;
  • amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

 

 

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий