Home / Cotidian / Audieri publice privind bugetul local pentru anul 2019

Audieri publice privind bugetul local pentru anul 2019

Audieri publice privind bugetul local pentru anul 2019

Astăzi, la data de 5 decembrie, în sala de ședințe a primăriei orașului Ocnița s-a desfășurat audieri publice pe marginea proiectului bugetului local pe anul 2019.

La eveniment au participat consilieri locali, șefi de instituții și întreprinderi municipale, funcționari publici și cetățeni ai orașului. A moderat evenimentul Victor Artamaniuc, viceprimar de Ocnița.

Până a fi prezentat Proiectul bugetului orașului Ocnița pentru anul 2019, consilierul Ghenadie Gumenîi, șef-adjunct, Direcția Finanțe a CR a informat audiența despre noțiunea de buget și despre felul cum pot fi gestionați banii publici. Primăria Ocnița este o unitate administrativă de nivelul 1, o instituție bugetară cu autonomie financiară.  Nu ne poate nimeni impune cum să cheltuim banii publici. Noi decidem, consiliul orășenesc — 17 consilieri împreună cu administrația primăriei, cu legea în față, după priorități, cum să gestionăm banii din bugetul local.

Ghenadie Gumenîi, detaliat și explicit a vorbit publicului despre felul cum se formează Bugetul local– din venituri și cheltuieli. Veniturile localității se constituie din: impozitul funciar și pe imobil, taxele locale, o parte a impozitului pe venit (20%), transferuri de la bugetul de stat etc. Principalele categorii de cheltuieli sunt: amenajarea teritoriului, gospodărie comunală, cultură, artă, tineret, sport, aparatul primăriei etc.

În continuare, contabila șefă Dina Scutelnic a prezentat proiectul bugetului pentru anul viitor, sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale primărie pentru anul care vine. În raportul său, Dina Scutelnic a informat cu exactitate care sunt veniturile planificate pentru anul 2019 și, care sunt cheltuielile planificate pentru 2019.

Venitul planificat constituie 13077,6 mii lei, dintre care 3852,6 mii lei – impozite și taxe locale; 1856,5 mii lei – defalcări din impozitul pe venit a persoanelor fizice; 1273,2 mii lei – transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat; 7458,2 mii lei – transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru grădinițe, drumuri,, reparația capitală a grădiniței Ghiocel; 398,7 mii lei – încasări de la prestări servicii cu plată; 1,0 mii lei – încasări din vânzările bunurilor publice și din privatizarea apartamentelor.

La capitolul Cheltuieli, sunt planificate 13078,6 mii lei, dintre care 5489,5 mii lei – învățământ preșcolar; 2086,3 mii lei – servicii de stat cu destinație generală, inclusiv: aparatul primăriei, administrația patrimoniului public; 1518,4 mii lei – cultură, artă, sport și activități pentru tineret; 30,0 mii lei – asigurare și susținere socială; 1042,4 mii lei – întreținerea și reparația drumurilor; 1287,0 mii lei – amenajarea teritoriului și întreținerea iluminatului stradal; 70,0 mii lei – alte cheltuieli (inclusiv, fondul de rezervă); 1555,0 mii lei – apă și canalizare, stația de epurare – str. Alexandru cel Bun.

Victor Artamaniuc a îndemnat publicul să fie activ în expunerea sugestiilor și propunerilor asupra proiectului.

Secretarul Consiliului, Axenia Plăcintă a menționat că toate propunerile expuse, dar și înscrise în formularul pentru propuneri și sugestii care au fost oferite fiecărui participant la audierea publică, vor fi luate în calcul.

Bugetul orașului pentru anul viitor urmează să fie discutat și aprobat la ședința Consiliului orășenesc din 13.12.2018.

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий