Home / IES / BULETIN INFORMATIV s. Năvîrneț, r-nul Fălești

BULETIN INFORMATIV s. Năvîrneț, r-nul Fălești

INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT

BULETIN INFORMATIV

BI- 09-17 (EC)

21.07.2017                                                                                                 mun. Chișinău

                                                                                                                                                                                                                                             

Cu privire la circumstanțele electrocutării

în rândul populației în IE casnice

 

La data de 21 iunie 2017  în s. Năvîrneț, r-nul Fălești  în gospodăria cet. Croitoru Vasile a avut loc un caz de electrocutare cu fiul  Croitoru Marius, anul naşterii 2011, soldat cu un șoc electric și leziuni ușoare la mâna dreaptă.

 

1.Circumstanțele accidentului

În ziua nominalizată stăpânul casei, dl Croitoru Vasile, a.n.1979, aproximativ la ora 20-00 a hotărît să macine cereale la o zdrobitoare electrică, fabricată de uzină (nu a fost posibil de identificat producătorul), procurată de părinții acestuia cu mulți ani în urmă. Zdrobitoarea cu motor electric monofazat este instalată în saraiul de lîngă casă, podeaua din încăpere din beton, turnată recent.

Din afirmațiile proprietarului, în momentul cînd a ieșit din încăperea dată pentru a merge în casă să bea apă, lăsând zdrobitoarea conectată, feciorul mai mic Marius, nesupravegheat de nimeni a întrat în încăpere și din motive necunoscute a contactat cu palma mânii drepte corpul metalic al zdrobitoarei.

Face de  menționat, că copilul se afla desculț pe suprafața podelei din beton și în urma contactului cu corpul metalic al zdrobitoarei aflate sub tensiune a fost electrocutat. În palma  mânii drepte au rămas semn de contact în urma șocului electric. În rezultatul măsurărilor și încercărilor s-a stabilit că rezistența izolației electrice a motorului electric este egală cu zero, fapt ce confirmă străpungerea (deteriorarea) izolației și apariția potențialului pe corpul metalic al zdrobitoarei, care a provocat accidentul.

Din explicaţiile mamei accidentatului, aflîndu-se în casă a auzit strigătul soțului. Ieșind afară a văzut copilul în brațele bărbatului, care-l scotea din încăpere.

Tata copilului i-a acordat primul ajutor și pînă la sosirea serviciului medical de urgență copilul și-a revenit. Medicii de gardă au transportat copilul la Spitalul raional Fălești, unde a fost investigat și acordat îngrijiri medicale, după ce a fost eliberat acasă.

Zdrobitoarea se alimenta cu energie electrică fără aparat de protecție, de la o priză 220 V cu contact PE instalată pe peretele încăperii, care la rîndul ei era alimentată din casă prin cablu ВВГ-3×2,5, pozat exterior pe perete. Priza respectivă era conectată la rețeaua electrică, fără conductorul nul de protecție PE, necătând că cablu de alimentare este cu trei fire. Echipamentul de măsură scos din casă pe peretele exterior era instalat într-o cutie neomologată, fără aparat de comutare și aparat de protecție. Unicul ”aparat de protecție” sunt siguranțele improvizate (șuntate cu sîrmă de cupru), rămase în interiorul casei, la locul unde cîndva a fost amplasat și contorul electric și care nu pot fi considerate ca aparate de protecție.

La scoaterea contorului pe fațada casei, divizarea conductorului PEN nu a fost executată.

  1. Cauzele accidentului

— Utilizarea receptorului electric (zdrobitoare) defectat, cu izolația electrică străpunsă (deteriorată);

Lipsa aparatelor de protecție la intrare (în cutia de evidență, cutie de plastic de tip Soroca, siguranțe improvizate, necalibrate în interiorul casei), cu încălcarea cerințelor documentelor normativ-tehnice: p.3.1.8; p.3.1.9; p.1.7.79, p.1.7.157, p.1.7.159, p.1.7.162, p.7.1.82,  p. 7.3.139 din NAIE ed.7;.

— Lipsa supravegherii acțiunilor minorului la utilizarea receptoarelor electrice conectate la rețeaua electrică și aflate sub tensiune și în funcțiune.

Lipsa legăturii metalice a conductorului de protecție PE cu partea conductoare accesibilă a motorului electric al zdrobitoarei de cereale și cu neutrul sursei de curent (cerință prevăzută de p.1.7.149, 1.7.152, 1.7.146 NAIE 7; p. 1.7.95, 1.7.96 NAIE 6).

  • în cadrul permutării echipamentului de evidenţă pe faţada casei de locuit Conductorul PEN nu a fost divizat în conductoare de protecție PE și neutru (de lucru) N, ceea ce nu permite realizarea împămîntării de protecție, una din măsurile principale de protecție la atingerea indirectă.

 

Inspector IET Edineț  sector Ocnița              31.07.2017            Andrei Gîrtopan                   

 

 

 

About rciumac

Check Also

Внимание – «Электрическая энергия» — между помощью и особой опасностью !!!

Внимание – «Электрическая энергия» — между помощью и особой опасностью !!! Электрическая энергия, как самая …

Добавить комментарий