Home / Alegerile locale generale 20 octombrie 2019

Alegerile locale generale 20 octombrie 2019

Призыв к молодежи: «Если сидите дома и не участвуете в выборах, то не имеете морального права винить примара»

  В Республике Молдова 20 октября 2019 года состоятся всеобщие местные выборы, на которых граждане с правом голоса, в том числе молодежь, смогут выбрать примара и местных советников. Активная молодежь, участвующая в различных мероприятиях по развитию своего сообщества, побуждает и своих сверстников участвовать в выборах, чтобы сделать услышанным свой гражданский …

Read More »

Îndemn pentru tineri: „Dacă stați acasă și nu participați la alegeri, atunci nu aveți dreptul moral să dați vina pe primar”

 La 20 octombrie 2019, în Republica Moldova se vor desfășura alegeri locale generale, unde cetățenii cu drept de vot, inclusiv tinerii, își vor putea alege primarul și consilierii locali. Tinerii activi, implicați în diverse activități de dezvoltare a comunității lor, îi îndeamnă și pe semenii lor să meargă la vot, …

Read More »

EDIT Media oferă tuturor candidaților acces egal pentru promovare în campania electorală

EDIT Media își asumă responsabilitatea de a reflecta corect și echidistant campania electorală, în conformitate cu  normele deontologice jurnalistice și CODUL DE CONDUITĂ privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Oferă acces egal la opinie și spațiu pentru publicitate electorală tuturor candidaților înscriși …

Read More »