Home / Aviz

Aviz

Concursul pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z   PRIMĂRIA OR. OCNIŢA,  în condițiile  art.62 alin, 3)  anunţă prelungirea  Concursului  pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate . La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară, cu v\rsta …

Read More »

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134

Buletin Nr 92 din 17.11.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor   Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134 Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1 Telefon/fax 373 271 22361 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SUHACI …

Read More »

Direcţia salvatori şi pompieri recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire

Stimaţi cetăţeni !   Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 15.33% din incendiile care se produc în Republica Moldova la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 11.55 % ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea …

Read More »

VĂ INVITĂM SĂ LUAŢI PARTE LA AUDIERILE PUBLICE

MULTSTIMAŢI  LOCUITORI   AI  RAIONULUI   OCNIŢA! vă  informĂM despre faptul că,  la data de 08.10.2017 a fost depus spre  examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității planificate  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”  în  ”Zona de Management a Deșeurilor 8”, Regiunea de …

Read More »

”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în ”Zona de Management a Deșeurilor 8”

A N U N Ț Prin prezenta, Consiliul Raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, vă informează despre faptul că la data de 08.10.2017 a fost depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității planificate ”Sistem de Management Integrat …

Read More »

Invitaţie de prezentare a ofertelor «Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa»

Buletin Nr 92 din 17.11.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor   Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134 Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1 Telefon/fax 373 271 22361 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SUHACI …

Read More »

Licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice

Pe data de _12.12.2017__, ora 11.00, în incinta primăriei or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1  se va desfăşura : licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice Lot nr. 1 —   ½  din casa de locuit  situată pe str. Pușchin , 31,  număr  cadastral  6201 105 .206.01 — la preţul iniţial …

Read More »

AUDIERILE PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL 2018

PRIMĂRIA OR.OCNIŢA INVITĂ   REPREZENTANŢII   SOCIETĂŢII  CIVILE,   MASS-MEDIA  ŞI  PERSOANELE  INTERESATE LA  AUDIERILE   PUBLICE    PE MARGINEA  PROIECTULUI  BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL  2018   AUDIERILE  PUBLICE  VOR AVEA LOC PE DATA DE                                 15 NOIEMBRIE 2017 , LA ORA 14—00 ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA Cheltuieli buget audieri …

Read More »