Home / Stimul / Centrul pentru Agresorii Familiali – Ocniţa

Centrul pentru Agresorii Familiali – Ocniţa

 

Centrul pentru Agresorii Familiali – Ocniţa

                                                                    

Informații de contact:

Tel.: (0271) 64232

Mob.: 079782093

Facebook: @agresoriifamiliali

e-mail:centrulagresori.ocnita@gmail.comAdresa: s. Paustova

Oferă servicii gratuite de consiliere în grup și individual pentru agresorii familiali.

— Centrul prestează servicii specializate de zi.

— Scopul centrului este asistența și consilierea agresorilor familiali pentru a nu admite repetarea actelor de violența.

— Centrul urmărește scaderea tensiunilor conflictuale.

— Durata programului de consiliere este de 17 săptămîni de două ori pe săptămînă.

— Grupul este alcătuit din 6-10 participanţi.

— Programul include 10 subiecte:

Non-violența

Comportamentul neamenințător

Respectul

Încredere și susținere

Onestitate și responsabilitate

Responsabilitate parentală

Responsabilitate comună

Parteneriat economic

Respectul sexual

Negociere și corect

De ce merg în centru?

Să ofere servicii specializate pentru prevenirea situațiilor conflictuale în familie. 

Cine ne poate contacta?

Atât bărbații, cât și femeile se pot adresa la centru.

 

   

Центр для  Семейных Обидчиков –Окница

 

Контактная информация:

Тел.: (0271) 64232

Моб.: 079782093

Facebook: @agresoriifamiliali            e-mail:centrulagresori.ocnita@gmail.com

 

Адрес: с. Паустова, за Ж.Д. переездом

Предоставляет бесплатные услуги группового и индивидуального консультирования для семейных обидчиков. Вся информация носит конфиденциальный характер.

— Центр предоставляет специализированные дневные услуги.

— Деятельность центра направлена на снижение конфликтных напряжений в семье.

— Продолжительность программы консультирования 17 недель, два раза в неделю.

— Группа состоит из 6-10 участников.

— Программа включает 10 тем:

Ненасилие

Не угрожающее поведение

Уважение

Доверие и поддержка

Честность и ответственность

Родительская ответственность

Общая ответственность

Экономическое партнерство

Сексуальное уважение

Ведение переговоров и  корректность

Для чего обращаются в центр?

Для оказания специализированных услуг по предотвращению конфликтных ситуаций в семьях.

Кто может к нам обратиться?

Обращаться в центр могут как мужчины, так и женщины.

Сильные против насилия!

About rciumac

Check Also

Центр Семейных Обидчиков «BOD» Деятельность центра за 2018 год

Центр Семейных Обидчиков «BOD» Деятельность центра за 2018 год   Налажено сотрудничество с: — Полицией …

Добавить комментарий