Home / Cotidian / Din Legislația muncii. Securitatea și sănătatea la locul de muncă – în sectorul agricol

Din Legislația muncii. Securitatea și sănătatea la locul de muncă – în sectorul agricol

Recent, în satul Hădărăuți, a fost organizat un eveniment de informare a cetățenilor, cu privire la exercitarea activităților necalificate, cu caracter ocazional, desfășurate de zilieri. Au fost invitați să participe autoritățile locale, beneficiarii de lucrări în agricultură, precum și persoane fizice. În acest conext, Inspectorul principal al Inspectoratului Teritorial al Muncii Edinet, Ruslan Lesnic — responsabil de relațiile de muncă și  Morari Ion — Inspector principal, responsabil de securitatea și sănătatea la locul de muncă, au informat publicul despre Legislația muncii, totodată, au răspuns la mai multe întrebări, pe înțelesul tuturor.

 

— Cine este zilierul?

— Zilierul este o persoană angajată temporar pentru a efectua munci necalificate în agricultură. Să devină zilier poate orice cetățean adult al Republicii Moldova. Străinii sau apatrizii pot, de asemenea, să devină zilieri, dar pentru aceasta trebuie mai întâi să obțină un permis de ședere.

 

— Pentru zilieri, este nevoie sau nu de contract pentru muncă?

— Relația de muncă dintre zilier și angajator (numit în lege „beneficiar”) se stabilește printr-un accord verbal, fără încheierea unui contract individual de muncă. Angajatorilor le este interzisă trecerea
salariaților, angajați pe baza unui contract de muncă, în categoria de zilieri.

 

— Ce salariu achităm zilierilor?

— Pentru o zi de muncă de 8 ore, zilierul trebuie să primească cel puțin salariul minim garantat pe țară. În 2024, cuantumul acestuia este de 5 000 de lei pentru 169 de ore sau 29,59 lei pe oră. Prin urmare,
un zilier ar trebui să fie plătit cu cel puțin 236,72 de lei pe zi, până la reținerea impozitelor.

 

— Ce impozite se rețin din salariul zilierilor?

— Din veniturile zilnice ale zilierului, angajatorul trebuie să rețină un impozit pe venit de 12% (fără a include scutirile personale) și să plătească, de asemenea, o contribuție pentru asigurarea socială a
angajatului în mărime de 6%*, care este destinată pensiei de vârstă și indemnizație de deces.

 

— Pentru zilierii pensionari sau cei cu dizabilități, contribuția socială de 6% se achită?

— Contribuțiile pentru asigurarea medicală obligatorie nu sunt deduse din venitul zilierului. Anul trecut, obligația de asigurare în sistemul OMS a fost formal abrogată, astfel încât acum, de exemplu, pensionarii zilieri nu trebuie să achite pentru polița medicală. Dar nu uitați că deținerea unei asigurări medicale este responsabilitatea fiecărui cetățean, așa că, dacă statul sau angajatorul nu o achită pentru dumneavoastră, trebuie să o cumpărați singuri.

— Câte zile pe an poate lucra zilierul la același angajator și,  care este durata zilei de muncă?

— Pe parcursul unui an calendaristic, zilierul nu poate lucra pentru același angajator mai mult de 120 de zile. Durata zilei de muncă și numărul de ore de lucru pe săptămână depind de vârsta zilierului.
Durata zilnică a activităţii necalificate cu caracter ocazional exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vîrsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vîrsta de la 15
la 16 ani – 5 ore. Timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40, 35 sau 25 de ore pe săptămînă, în funcție de vârsta zilierului.

 

— Ce facem cu minorii care vor să muncească?

— Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani pot munci ca zilier doar cu permisiunea scrisă a părinților sau a altor reprezentanți legali. În același timp, munca nu trebuie să le afecteze starea sănătății și studiile.

 

— Dacă are statut de șomer înregistrat la AOFM?

— Un șomer înregistrat poate munci ca zilier fără să-și piardă statutul și beneficiile.

 

— Obligațiuni ale angajatorului și zilierului

— Angajator nu poate angaja lucrători care să presteze munci în beneficiul unei terțe persoane.
Angajatorul este obligat să țină Registru de evidență a zilierilor, să completeze Registrul de evidenţă, înainte de începerea activităţii zilierului, să prezinte un extras din Registrul de evidenţă Inspecției
Teritoriale de Muncă în a cărei rază de competență este amplasat, să-i plătească zilierului salariul și să achite toate contribuțiile prevăzute de lege; să pună la dispoziția zilierilor toate utilajele și echipamentele individuale de protecție necesare și, bineînțeles, să asigure condiții de muncă sigure.
Zilierul este obligat să semneze Registrul de evidență după fiecare achitare a muncii, să trateze cu grijă bunurile angajatorului și să respecte măsurile de siguranță.

— Ce sancțiuni riscăm?

— Conform Codului Contravențional al RM.

Articolul 55/1 . Utilizarea muncii nedeclarate; se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de
la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;
Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(o unitate convențională este egală cu 50 lei)

  • Vă mulțumi pentru răspunsurile acordate.

 

Pentru Edit Media, informația a fost oferită de către Ruslan Lesnic, Inspector principal al Inspectoratului Teritorial al Muncii Edinet, cu sediul Ocnița

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий