Home / Vocea Tinerilor / Fără victime, fără violență!

Fără victime, fără violență!

Fără victime, fără violență!

Violența este o problemă care se face simțită din ce în ce mai mult în societate, inclusiv și la școală.Vedem violența la magazine, pe stradă sau chiar și acasă. În primul rînd comportamentul de acasă, din familie, din primii ani de viață, stabileşte o amprentă puternică asupra personalității noastre, determinînd o mare parte a comportamentelor copilului de mai departe. Copiii bătuți acasă la rîndul lor își pedepsesc păpușile, se joacă de-a pedeapsa, își pedepsesc frații mai mici ș.a. Aceste acțiuni ale copiilor sunt extrem de periculoase, pentru că atunci cînd va crește, el va proceda la fel cum au procedat părinții.

tineret

Chestionînd elevii cu vîrsta între 13 și 17 ani, din liceul „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa, am aflat multe păreri,soluții și informație utilă.Violența pentru ei este o jignire, înjosire, comportament neadecvat, agresie, ceea ce provoacă suferință și durere.

Într-adevăr,violența distruge vieți – în fiecare țară și la orice nivel al societății, indiferent de nivelul de trai sau educație. Conținutul următoarei întrebări a fost:”Crezi că în societatea noastră persistă violența?”,95% de răspunsuri au fost afirmative. Consider că cel mai mult asupra comportamentului agresiv influențează mediul în care creștem. Oriunde trăim, suntem supuși unei presiuni sociale și culturale care ne determină să citim despre violență, să privim scene violente și să auzim constant despre fapte violente. Televizorul, reclamele, ziarele, jocurile video și filmele, contribuie la acest lucru.

Evaluînd rezultatele chestionarelor, am observat că cel mai mult copiii sunt supuși violenței în școală, în familie și în stradă. Dar, din păcate, deseori violența este o problemă tabu, despre care lumea nu discută deschis. Și chiar dacă la copii rănile se vindecă repede, e foarte probabil ca cicatricile emoționale să rămînă cu ei toată viața. În cazul în care sunt supuși violenței, 33% din copii se adresează după ajutor la părinți, 25% — la frați/surori/rude/bunei, 14% se adresează după ajutor la polițist și doar 8% nu se adresează la nimeni. Este îmbucurător acest fapt din considerentul că copiii cer ajutor, dar nu încearcă să soluționeze problema cu propriile puteri sau să se izoleze de societate.

La întrebarea,”Dar tu, ai supus vreodată pe cineva violenței”, unii copii au răspuns DA, ceea ce ne confirmă faptul că violența naște violență. Ei sunt victime și  la rîndul lor  supun şi pe alții la violență.

După opinia elevilor, unele persoane cad victime violenței, deoarece consumă alcool sau droguri, nu își cunosc drepturile și obligațiile, de asemenea aici se poate  marca și discriminarea, în special rasismul.

Violența nu îi afectează doar pe copiii bătuți, loviți sau agresați, ci pe întreaga societate, trăind într-o constantă teroare și frică. La rubrica:”Descrie ceva adăugător întrebărilor adresate”, cel mai mult m-au impresionat inscripțiile “STOP VIOLENȚA, SPUNE NU VIOLENȚEI”, ceea ce ne demonstrează cît de alarmantă este această problemă în societate pentru copii și tînăra generație.

Concluzia mea este că violența reprezintă un viciu îngrozitor care trebuie oprit, pentru a garanta urmașilor noștri un viitor prosper și sigur.

Dichii Carmen, elevă LT „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa

About rciumac

Check Also

Ce voi face mai departe? — o întrebare tăcută a tinerilor

Cel mai greu este de găsit propriul drum. Unii tineri spun că sunt blocați de …

Добавить комментарий