Home / Cotidian / FITI VIGILENTI CU ARMELE, SIGURANTA TA CONTEAZĂ!

FITI VIGILENTI CU ARMELE, SIGURANTA TA CONTEAZĂ!

FITI VIGILENTI CU ARMELE, SIGURANTA TA CONTEAZĂ!

La data de 29.07.2016, în cadrul desfăşurării Campaniei „Fiţi vigilenţi cu armele, siguranţa ta contează!”,  începînd cu ora 17:00 în  incinta Primariei s. Hădărăuti r. Ocnita, de către Inspectoratul de poliţie Ocniţa,  a fost petrecută o întrunire cu 3 colective primare de vînatori ale s. Corestăuţi, s. Clocuşna şi s. Hădărăuti r. Ocnita, la care a participat Conducerea Inspectoratului de Poliţie Ocniţa, în numele Şeful IP Ocnita locotenent colonel de politie Oleg Cojocaru, Şeful Secţiei securitate publică a IP Ocniţa, maior de politie Ion Casap,  inspector superior al Serviciului supraveghere armament şi activităţi licenţiate al IP Ocniţa, maior de politie Vladlen  Oborocean, reprezentantul  Societăţii vînătorilor şi pescarilor r-lui Ocniţa, d-l Boris Bagrii şi 17 vînători.

politia_arme1

În cadrul întrunirii au fost abordate aşa întrebări ca:

  • Ø predarea benevolă a armelor din posesie ilegală şi sporirea nivelului culturii de folosire a armelor, precum şi alte aspecte privind respectarea regimului armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă;
  • Ø restricţii şi interdicţii în domeniul controlului armelor, cît şi consecinţele care survin în cazul încălcării condiţiilor de deţinere, port şi folosire a armelor (suspendarea şi revocarea permiselor de arme).

            În acest context Serviciului supraveghere armament şi activităţi licenţiate al IP Ocniţa Vă informează că în ultima perioadă cel mai frecvent sînt înregistrate incidente comise cu folosirea sau aplicarea armelor pneumatice. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 130 din 08.06.1012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, armele pneumatice trebuie înregistrate la poliţie în termen de 10 zile de la data procurării, cu eliberarea  certificatului de deţinător. Totodată, urmează să fie înregistrate şi armelor pneumatice care deja sînt în posesie. Deşi acestea nu se supun autorizării şi se comercializează fără permis de procurare a armelor eliberat de poliţie, însă, trebuie de ţinut cont de faptul că conform destinaţiei speciale, armele pneumatice sînt arme de tir.

 Portul armelor pneumatice este interzis.

Actele de huliganism,  ameninţarea, vătămarea integrităţii corporale sau provocarea durerilor fizice, efectuarea împuşcăturilor în locuri publice sau în locuri nerezervate pentru aceasta cu folosirea armelor pneumatice, se califică ca contravenţie sau infracţiune.

Totodată, consemnăm că se permite vînătoarea numai cu arme lungi cu ţeava lisă, care sunt destinate numai pentru folosirea acestora pe terenurile de vînătoare, la competiţii şi antrenamente în tir, precum şi pentru deţinerea lor în colecţii. La transportarea acestora către terenurile de vînătoare, arma trebuie să fie descărcată, demontată şi în husă.  

O altă problemă constituie armele de foc din posesie ilegală, care reprezintă pericol major pentru societate.

Conform prevederilor art. 290 al Codului penal, persoanele care poartă, păstrează, procură, fabrică, repară sau comercializează arme de foc, cu excepţia armelor cu ţeavă lisă sau a muniţiilor aferente, fără autorizaţia corespunzătoare, sînt trase la răspundere penală.

În cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, survine răspunderea contravenţională sau penală.

Făcînd unele recomandări, insistăm asupra faptului ca posesorii de arme:

  —  să nu poarte arme în stare de ebrietate;

  —  să nu folosească armele contrar destinaţiei lor speciale;

  —  să fiţi mai îngăduitori şi să vă abţineţi de la folosirea armelor atunci cînd nu există pericol real sau cînd acesta poate fi evitat;

  —  să nu purtaţi armele la întruniri sau alte măsuri în masă pentru a nu pune în pericol viaţa sau sănătatea Dvs., precum şi a celor din jur;

  —  să nu fie admis accesul la arme a membrilor familiei, rudelor sau altor persoane străine;

  —  să nu lăsaţi armele în genţi, autoturisme sau în alte locuri fără supraveghere;

  —  în cazul deplasărilor peste hotarele ţării, armele să fie transmise pentru păstrare la inspectoratului de poliţie.

Vă atenţionăm, că pentru admiterea sau comiterea cu vinovăţie a unui incident sau infracţiune cu arma, riscaţi o sancţiune contravenţională sau penală, precum şi retragerea şi anularea permisului de armă, suspendarea dreptul de deţinere sau de port şi de folosire a armei precum şi limitareadreptului de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani.

Folosirea armelor contrar destinaţiei lor speciale cade sub incidenţa art. 361 al Codului contravenţional potrivit căruia încălcarea regulilor de deţinere, port şi transport al armei individuale şi a muniţiilor aferente se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

Reiterăm că tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere, în locuri rezervate, dar cu încălcarea modului stabilit cad sub incidenţa art. 363 al Codului contravenţional şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, cu sau fără privarea de dreptul de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an.

Totodată, în atenţia rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia, în cazul decesului acestuia, în termen de 15 zile să predea armele şi muniţiile la cel mai apropiat organ de poliţie pentru păstrarea acestora pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Să fim vigilenţi şi împreună să sporim gradul de cultură la folosirea armelor. Cu cît conştiinţa va fi mai înaltă, cu atît va fi mai mic impactul negativ al armelor asupra societăţii.

În situaţii de criză anunţaţi poliţia la telefonul „902”. Poliţia este deschisă pentru o interacţiune benefică, astfel încît să fie curmată orice intenţie criminală, iar comunitatea să fie în siguranţă.

politia_arme

About rciumac

Check Also

Din Legislația muncii. Securitatea și sănătatea la locul de muncă – în sectorul agricol

Recent, în satul Hădărăuți, a fost organizat un eveniment de informare a cetățenilor, cu privire …

Добавить комментарий