Home / Cotidian / Lucrătorii din sistemul de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei au marcat Ziua lor profesională

Lucrătorii din sistemul de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei au marcat Ziua lor profesională

Lucrătorii din sistemul de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei au marcat Ziua lor profesională

Anual, în a treia duminică din luna septembrie, angajații din domeniul protecției sociale a populației sărbătoresc Ziua lor profesională.

La Ocnița, cu acest prilej, s-a organizat o ședință festivă cu participarea tuturor angajaților din sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița. La eveniment au fost invitați șefi de secții și direcții, parteneri sociali, precum și conducerea orașului și a raionului Ocnița.

Șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Iurie Rusu a menționat despre importanța acestei profesii ce implică o răspundere mare, deoarece unii  beneficiari depind aproape în totalitate de asistentul social, cum ar fi, de exemplu, persoanele imobilizate la pat. Necesită multă dedicare şi presupune să fii mereu lângă cei care au nevoie de ajutor, indiferent că este weekend sau sărbătoare şi fără să te laşi influenţat de propriile probleme. A lucra în acest domeniu, e o vocație, nu profesie.

Cei care activăm în domeniul protecției sociale a populației avem misiunea de a acorda suport persoanelor aflate în situaţii dificile, fiind un fel de „înger păzitor” al acestora, spune Iurie Rusu care, a mulțumit tuturor angajaților din sfera protecției sociale, partenerilor sociali, organizațiilor neguvernamentale pentru aportul și contribuția la îmbunătățirea condițiilor de asigurare a asistenței și prestare a serviciilor sociale de calitate, menționând și aportul adus de către veterani ai muncii care anul acesta împlinesc  25 ani în sistemul de asistență socială: Postoronca Ela – lucrător social în cadrul primăriei c. Lencăuți; Macovei Marina – lucrător social în cadrul primăriei s.Bîrnova; Cebuc Aliona – lucrător social în cadrul primăriei s.Hădărăuți.

În discursul său, șeful DASPF a vorbit și despre sporirea eficacității și calității de prestare a serviciilor sociale. «Există o conlucrare constructivă cu conducerea raionului, Consiliul Raional, structurile Consiliului Raional, serviciile desconcentrate și partenerii sociali. Pentru conlucrarea și ajutorul acordat la ridicarea calității vieții persoanelor defavorizate, acțiunile de binefacere, — exprim cuvinte de mulțumire tuturor partenerilor sociali».

Prezent la eveniment, Andrei Țopa, vicepreședinte de raion, a felicitat din numele personal și al conducerii raionului toți angajații din domeniul protecției sociale ce activează în raionul Ocnița. Totodată, a menționat munca mai multor angajați din acest domeniu cu Diplome de onoare, înmânate din partea Consiliului Raional.

Pentru conlucrarea și aportul adus în sistemul educațional, a venit cu un mesaj de felicitare și mulțumire șeful Direcției Învățământ, Ivan Zaharco.

Pentru dorinţa de a-i ajuta pe alţii şi de a contribui la schimbarea în bine a vieţii celor din jur, mai mulți angajați din sistemul protecției sociale au primit flori și Diplome din partea șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

A finalizat evenimentul dedicat Zilei profesionale a Lucrătorilor din sistemul de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei cu un concert prezentat de orchestra de muzică populară a CR «Rapsozii nordului», conducător Ghenadie Garaz.

Reporter EDIT Media

 

Din Raportul lui Iurie RUSU, șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei:

…Colectivul Direcției raionale de asistență Socială și Protecția Familiei, în comun cu tot sistemul de asistență social, a obținut modeste rezultate, privind prestarea celor mai necesare servicii sociale populației raionului Ocnița:

Serviciul asistență socială comunitară

În activitatea cotidiană asistentul social comunitar conlucrează cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea soluționării situațiilor de dificultate a persoanelor, familiilor și grupurilor sociale la nivel de comunitate.

Pe parcursul trimestrului II 2018 de către asistenții sociali comunitari au fost examinate 3261 adresări verbale și 4 petiții/cereri a locuitorului raionului.

Pentru a fi oferit ajutorul necesar la moment, referirea spre alți specialiști și instituții care pot să ofere suport specializat pentru a depăși perioada dificilă și a rezolva problema, pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate total 1326 vizite la domiciliu pentru evaluarea condițiilor de trai a cetățenilor.

Metoda principală de lucru a asistentului social comunitar este managementul de caz, prin intermediul căruia se evaluiază nevoile beneficiarului și ale familiei lui în colaborare cu ei , se coordonează, se monitorizează, se evaluează și se susține beneficiarul pentru a beneficia de servicii sociale care să răspundă acestor nevoi.

Total la asistenții sociali comunitari din raion sunt în procedură 53 managemente de caz pe diferite situații de risc.

În perioada de raportare de comun acord cu APL s-au organizat și desfășurat 13 campanii de informare. În parteneriat cu APL asistenții sociali comunitari au participat la organizarea și desfășurarea a 53 de evenimente.

Ajutorul social/ ajutor social perioada rece

În I semestru al anului au beneficiat de ajutor social în raion – 2439persoane, fiind alocate de la fondul asigurărilor sociale 21.987.084 lei, iar în perioada rece, au beneficiat de ajutor social – 5500 persoane ce constituie suma de 5.375.160 lei.

—   Au beneficiat de compensații pentru călătorie în transport persoanele cu dizabilități de gardul I și II , copii invalizi pînă la 18 ani , însoțitorii persoanelor cu dizabilități de gradul I . Au primit în această perioadă plată la transport 2711 de persoane  ,constituind suma de542749,35 lei.

—     O atenție deosebită în activitatea DASPF se acordă serviciului de protecția dreptului copilului , organizării lucrului educativ cu copiii aflați în dificultate , orfani , copii rămași fără supravegherea părinților, prestarea serviciilor de tutelă, curatelă.

 • S-a stabilit statut de copil adoptabil — 4 copii
 • Luate la evidenta 15 familii solicitanti ai adoptiei
 • Stabilirea statutului de copil ramas fara ocrotire parinteasca – 8 copii
 • s-au petrecut ședințe ale Comisiei copilului aflat în dificlutate – 16 ședințe
 • s-au petrecut ședințe ale Consiliului raional pentru protectia drepturilor copilului – 4 ședințe
 • au fost întocmite avizuri concluzii cu privire la stabilirea domiciliului copiilor — 84avizuri
 • decăderi din drepturile părintești – 12
 • adopții- 2
 • rectificarea și perfectarea actelor de naștere a minorilor – 16
 • a fost instituita tutela/curatela- 46minori
 • dispoziții de instituire a a tutelei cu plata indemnizației- 16
 • audiati in Procuratura copii – victime ale violentei -3
 • sesizari privitor la savirsirea infractiunilor de catre minori – 9
 • asistarea la anchetarea minorilor care sunt in conflict cu legea— 7
 • deschise 26 managemente de caz pentru serviciul sprijin familial

Serviciul îngrijire socială la domiciliu

— Un rol important în protecția socială le revine lucrătorilor sociali, care deservesc și îngrijesc la domiciliu 568de persoane, dintre care 238 sunt cu dizabilități.

-La evidența felcerului – protezist sunt circa 735 de persoane.

Pe parcursul anului au beneficiat de diferite articole protetice – ortopedice 115 de persoane, dintre care au primit, încălțăminte specială, proteze și corsete, cărucioare și bandaje , cîrje , bastoane și suporturi de mers.

— Sunt binevenite pentru persoanele în etate și cele cu dizabilități , prestarea serviciilor acordate de către centrele de reabilitare din or.Sergheevca și Vadul lui Vodă .Pe parcursul anului 2018au beneficiat de bilete de reabilitare circa 55 de persoane după recomandațiile medicilor.(la Sergheevca, Ucraina – 29 persoane, Vadul lui Vodă – 26 persoane).

ServiciulAsistențaPersonală

În Serviciul social Asistență personală pe parcursul semestrului I 2018 activează 38 de asistenți personali pentru 38 de beneficiari  eligibili pentru acest Serviciu.

 

Au fostdeschise 2 servicii noi:

 1. Serviciul social sprijinpentrufamiliile cu copii.
 2. Serviciul social de SuportMonetaradresatfamiliilor/persoanelordefavorizate.

 

About rciumac

Check Also

Adela BLÎNDU, o personalitate strălucitoare din s.Clocușna, cu suflet profund îndrăgostit de muzică

Sunt oameni care, din prima clipă, pur și simplu, îți intră în suflet, pe care …

Добавить комментарий