Home / Cotidian / Munca neremunerată în folosul comunităţi

Munca neremunerată în folosul comunităţi

Condamnații la munca neremunerată în folosul comunităţii sunt bineveniți pentru instituțiile bugetare

Munca neremunerată în folosul comunităţii este un fapt salutabil și benefic, în special, pentru instituţiile bugetare care, de regulă, sunt limitate în finanţare, susțin autoritățile publice locale.

În perioada anului 2017 au fost antrenați la munci neremunerate în folosul comunității 59 de persoane care-și ispășesc pedeapsa în libertate, dintre care 8 – s-au eschivat de la executarea pedepsei și, ca rezultat, a fost înaintat demers în instanța de judecată întru înlocuirea pedepsei cu închisoarea.

Potrivit șefului Biroului de Probaţiune Ocniţa, Andrei Niculcea, lucrările prestate de către condamnaţi în folosul comunităţii, contribuie la economisirea banilor din bugetele autorităţilor publice locale şi altor obiecte cu destinaţie socială. În total, pe parcursul anului 2017, condamnații în libertate au muncit 4755 ore în folosul comunității, astfel, din bugetele autorităților  locale au fost economisiți  83815  lei, susține Marin Bucarciuc, Consilierul de probaţiune principal.

Detaliat, despre aplicarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, Biroul de Probaţiune Ocniţa a informat autoritățile publice locale, întrunte  într-o ședință, cu participarea reprezentantului Guvernului în teritoriu.

Tematica şedinţei a fost axată pe atribuţiile administraţiei publice locale, problemele ce apar la punerea în executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi evaluarea estimativă a economiilor la bugetul local.

În cadrul şedinţei desfăşurate au fost abordate următoarele subiecte:

  • evaluarea estimativă a economiilor rezultate din prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii de către condamnaţi;
  • dificultăţile întâmpinate de către administraţia publică locală la punerea în executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;
  • actele normative ce reglementează executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;
  • necesitatea instruirii condamnatului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă până la începerea lucrului propriu-zis;
  • obligaţia punerii la dispoziţie a instrumentelor necesare pentru efectuarea lucrărilor ca şi oricare angajator;
  • corectitudinea completării actelor privind executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii de către administraţia obiectelor cu destinaţie socială;
  • atribuţiuiile administraţiei publice locale referitor la punerea în executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii;
  • cu ocazia apropierii sărbătorilor pascale, implicarea condamnaţilor la lucrări de salubrizare a cimitirelor, parcurilor publice, teritoriilor aferente şcolilor şi grădiniţelor.

 

La finele şedinţei, reprezentanţii administraţiei publice locale au menţionat că nu întâmpină dificultăţi esenţiale în timpul executării de către condamnaţi a muncii neremunerate în folosul comunităţii. Problemele şi dificultăţile care au apărut pe parcurs au fost clarificate şi înlăturate în comun cu Biroul de probaţiune, cărora le-au mulţumit pentru receptivitate în soluţionarea problemelor şi, în general, pentru colaborarea sănătoasă stabilită.

Pentru EDIT-Media, informația a fost oferită de Biroul de Probațiune Ocnița

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий