Home / EdinetGaz / Reguli care te pot ajuta să eviți o tragedie la utilizarea gazelor naturale

Reguli care te pot ajuta să eviți o tragedie la utilizarea gazelor naturale

Reguli care te pot ajuta să eviți o tragedie la utilizarea gazelor naturale

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea avariilor şi accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire,  se vor respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:

În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

 1. Se sistează imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
 2. Se închid robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
 3. Se deschid ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
 4. Se apelează la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se conectează / deconectează lămpile şi aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.

 

SRL “Edineţ-gaz” amintește de Regulile care pot evita o tragedie la utilizarea gazelor naturale. Este interzis:

 • aprinderea foculuidacă instalația de utilizare a gazelor naturale nu este etanșă sau nu are tiraj;
 • lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
 • obturarea coșuluide fum al instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
 • modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
 • dormitul în încăperi cu focul aprins;
 • dormitul în încăpericu instalații de utilizare a gazelor naturale nelegate la coș (reșou, aragaz etc.);

 

    Înainte de aprinderea focului la instalațiile de utilizare a gazelor naturale se fac urmatoarele operațiuni:

 • ventilarea permanentăa încăperilor în care funcționează instalații de utilizare a gazelor naturale;
 • controlul tirajului aparatelor racordate la coș; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor, care să asigure tirajul (curațirea coșului de fum, curațirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);
 • asigurarea accesului aerului de ardere în focarul instalației de utilizare a gazelor naturale (prin: deschiderea ușițelor cenușarului la sobe, deschiderea fantelor  pentru accesul aerului in focar etc.);
 • verificarea funcționăriiaparaturii de automatizare, după caz;
 • ventilarea focarelor de la instalațiile de utilizare a gazelor naturale.

 

Autorizarea executării lucrărilor de terasament în zona de protecție a comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, este emisă numai de Autorităţile administraţiei publice locale.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

                                                              Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

 

About rciumac

Check Also

Instrucțiuni ce trebuie aplicate în cazul sesizării mirosului de gaze

  Stimaţi consumatori! Pentru a preîntâmpina avariile şi accidentele ce s-ar putea produce în gospodăria …

Добавить комментарий