Home / Vocea Tinerilor / Schimbă comunitatea cu atitudinea!

Schimbă comunitatea cu atitudinea!

Schimbă comunitatea cu atitudinea!

„Pentru că tinerii, contează! ” – astfel a luat naştere Organizația Obștească pentru Tineret „Paradis”. Pentru că avem tineri talentați, activi și energici , doamna Lilia Hropotinchi și-a propus să creeze un instrument, prin intermediul caruia competențele junimii sa fie perfecționate și puse în practică, drepturile tinerilor sa fie promovate în rînd cu incluziunea socială, iar educația non-formală sa devină suport pentru progresul individual al copiilor.

Asociația „Paradis” este unica structură din raionul Ocnița, care vine cu o ofertă dedicată totalmente dezvoltării multilaterale ale tinerilor prin mijloace de voluntariat, instruiri, realizări de proiecte de tineret, organizări de conferințe, seminare politematice cu atragerea specialiștilor calificați în domenii etc.

hropotinschi1

Doamna Lilia Hropotinchi este persoana de inițiativă, ce a reușit să debuteze în localitate cu un astfel de ONG, mai mult decît atît, să lărgească activitatea acestuia la nivel național. O informație de un volum mai amplu o aflam chiar de la dumneaei, totodată , informindu-ne despre situația actuală a tineretului din localitate.

Impresionați de travaliul desfășurat în regiune , echipa redacțională a revistei „Stelele Nordului“ a fost curioasă să descopere ținta pe care a urmărit-o d-na Lilia prin crearea ONG-ului și dificultățile întilnite, atît în procesul de constituire, cît și postum.

Fără a medita scrupulos asupra întrebării , d-na Lilia a răspuns cu fermitate că ținta primordială a fost cea de a oferi tinerilor posibilitate de dezvoltare multilaterală , iar dificultatea stringentă care a fost și continuă să fie palpabilă este cea a lipsei unui buget intern permanent și a nereceptivității unei majorități la ofertele organizației. Totuși, obstacole care împiedică perfecționarea asociației sunt inevitabile și neînsemnate în comparație cu roadele oferite de activitatea managerilor, voluntarilor în colaborare cu alte ONG-uri naționale și internaționale. Doamna Lilia ne-a mărturisit cu mîndrie că, munca depusă, începînd cu anul 2012 justifică mottoul organizației „Tinerii – Investiții pentru viitor” . A.O. „Paradis” a devenit membru al Consiliului Național al Tineretului din R.M. , membru al Centrului de Resurse pentru Tineret „Dacia” , a primit finanțare de la Fundația Est-Europeană, a colaborat cu ONG-ul ceh „People and Need”, a activat în cadrul mai multor campanii informaționale ca : Recensămîntul populației și al locuințelor 2014; Ieși la Vot!; Cui dăm primăria, etc.

Deasemeni , organizația se mindrește de o colaborare eficientă cu Secția de Cultură Ocnița , Administrația Publică Locală și președintele raionului, Romaniuc Vasile a carui aport se raportă la susținerea cu prezență și local.

La finalul discuției, d-na Lilia a oferit un mesaj adresat agenților economici , prin care sunt îndemnați sa accepte provocarile asociației.

În ceea ce privește tinerii , le doreste să fie așa cum sînt , să își determine un obiectiv în viață și să muncească pentru a-l realiza , să obțină succese la învățătură și să aplice la proiectele ONG-ului.

În fine , dorim să îi mulțumim doamnei Lilia pentru munca depusă, atenția acordată și să concluzionam că nouă, tinerilor, ne sunt create condiții pentru un viitor mai prosper , rămîne doar să le folosim eficient.

Moraru Drăgălina, elevă, LT „M. Sadoveanu“

About rciumac

Check Also

Ce voi face mai departe? — o întrebare tăcută a tinerilor

Cel mai greu este de găsit propriul drum. Unii tineri spun că sunt blocați de …

Добавить комментарий