Home / Cotidian / Şedinţa comisiei raionale pentru monitorizarea procesului de distribuire şi repartizare a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României

Şedinţa comisiei raionale pentru monitorizarea procesului de distribuire şi repartizare a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României

Şedinţa comisiei raionale pentru monitorizarea procesului de distribuire şi repartizare a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României

Recent, la o masă rotundă, în incinta Consiliului Raional Ocniţa s-au întrunit toţi membrii comisiei raionale pentru monitorizarea procesului de distribuire şi repartizare a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României.

Subiectele de pe Ordinea de zi a şedinţei, au fost următoarele:

  1. Cu privire la rezultatele distribuirii ajutorului umanitar către beneficiari şi instituţii. Raportor: Andrei Ţopa, vicepreşedinte de raion pe probleme sociale;
  2. Cu privire la aprobarea listelor suplimentare de acordare a ajutorului umanitar parvenit din partea Guvernului României. Raportor: Iurie Rusu, şeful DASPF;
  3. Cu privire la aprobarea Raportului final de distribuire a ajutorului umanitar oferit de Guvrnul României. Raportor: Andrei Ţopa.

sedinta1

În cadrul acestei întruniri, fiecare membru al comisiei a oferit informaţie amplă despre repartizarea, la nivel local, a ajutorului umanitar, din teritoriul unde asistase la distribuire.

Deoarece, la unii cetăţeni au apărut mai multe interpretări la capitolul ce ţine de acest ajutor, membrii comisiei menţionează încă o dată că distribuirea s-a efectuat în baza listelor nominale de beneficiari, listele beneficiarilor fiind  întocmite şi trimise prin raioane de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, deasemenea , ministerul a selectat categoriile de persoane care vor beneficia de ajutorul umanitar din partea statului român.

Comisia raională, pentru asigurarea transparenţei, solicită comisiei locale, de nivelul I – cei care  sunt responsabili de redistribuirea ajutorului oferit beneficiarilor din comunitate, inclusiv şi livrarea la domiciliu pentru persoanele ţintuite la pat, să afişeze public lista persoanelor care au beneficiat de acest suport, pentru a evita neclarităţile.

Conform copiilor autentificate a proceselor-verbale întocmite la distribuirea ajutorului, a listelor semnate de beneficiari, comisia întocmeşte Raportul final ce va fi prezentat Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare şi, evident, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei — organe care, mai apoi, vor executa controale inopinate întru verificarea procesului corect de distribuire a ajutorului umanitar.

sedinta2

După informaţia ce dispun membrii comisiei, în raionul Ocniţa, pînă la moment, nu au fost depistate cazuri privind uzul fals în procesul identificării beneficiarilor, întocmirii documentelor de referinţă sau distribuirea contrar destinaţiei a ajutorului umanitar.

 

Şedinţa a fost monitorizată de către Andrei Ţopa, preşedintele comisiei raionale pentru monitorizarea procesului de distribuire şi repartizare a ajutorului umanitar oferit de Guvernul României.

 

Edit Ocniţa

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий