Home / Cotidian / Seminar privind cerinţele legislaţiei în vigoare faţă de produse alimentare

Seminar privind cerinţele legislaţiei în vigoare faţă de produse alimentare

Seminar privind cerinţele legislaţiei în vigoare faţă de produse alimentare

La data de 30.01.2017 a avut loc seminar cu agenţi economici din domeniul businessul alimentar, organizat de către Subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor Ocniţa, cu participare a 36 agenţi economici.

La seminar a participat şefa Serviciului supravegherea comerţului şi distribuţiei cu produse de origine non-animală, Svetlana ŞVEŢ. Dînsa a familiarizat agenţii economici cu Regulilele specifice referitor la desfăşurarea comerţului cu amănuntul și prestare a serviciilor de alimentaţie publică, care stabilesc cerinţele de bază faţă de activitatea tuturor agenţilor economici ce prestează servicii de comerț și alimentaţie publică pe teritoriul Republicii Moldova. Detaliat s-a vorbit despre:

. Obligațiile ce revin agenților economici în comercializarea produselor alimentare și prestarea serviciilor de alimentație publică

. Etichetarea produselor alimentare

. Aprobarea normelor metodologice privind denumirea, marcarea şi etichetarea produselor

. Regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea consumătorului

edit 1839

PRODUSELE SE COMERCIALIZEAZĂ DOAR ÎN CADRUL TERMENULUI DE VALABILITATE SAU AL DURATEI DURABILITAȚII MINIMALE.

SE INTERZICE COMERCIALIZAREA PRODUSELOR FALSIFICATE ȘI CONTRAFĂCUTE ȘI A CELOR CARE PUN ÎN PERICOL VIAȚA, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA CONSUMĂTORILOR.

Potrivit Svetlanei ŞVEŢ, unităţile comerciale vor recepţiona spre depozitare şi comercializare numai produse alimentare inofensive, care să corespundă actelor normative în vigoare şi să fie însoţite de documente care să ateste provenenţa lor legală, calitatea şi inofensivitatea (siguranţa).

Nici un produs alimentar cunoscut sau suspectat că ar fi contaminat cu substanţe toxice, cu paraziţi, microorganizme patogene sau toxice, descompus sau care conţine substanţe străine,  nu va fi acceptat în unitate.

edit 1844

Recepţionarea produselor alimentare în unitate se va face în condiţii în care să se asigure trasabilitatea.

Produsele alimentare vor fi inspectate şi sortate anterior procesului de comercializare şi în caz de necesitate, vor fi supuse analizelor de laborator.

Cantitatea produselor alimentare perisabile, refrigerate sau congelate, va corespunde volumelor instalaţiilor frigorifice în funcţiune din dotarea unităţii de comerţ. Păstrarea produselor alimentare se va face la temperaturile specificate de producător sau în actele normative în vigoare, după caz.

Produsele alimentare se vor recepţiona în ambalaje intacte, curate, uscate, fără mirosuri străine. Transferul produselor alimentare din ambalajul furnizorului în alt ambalaj mai mic pe parcursul recepţionării produselor nu se permite.

Produsele de patiserie cu cremă vor fi recepţionate spre comercializare preambalate în ambalaje care asigură respectarea cerinţelor de igienă şi exclud posibilitatea contaminării secundare sau încrucişate.

Totdată, au fost discutate modificări la Legea nr. 231 /2010 cu privire la comerţul interior și Legea nr. 131 /2012, privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Seminarul a fost organizat de către Nadejda CVASNIŢCAIA, şef Subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor Ocniţa.

edit 1826

About rciumac

Check Also

Din Legislația muncii. Securitatea și sănătatea la locul de muncă – în sectorul agricol

Recent, în satul Hădărăuți, a fost organizat un eveniment de informare a cetățenilor, cu privire …

Добавить комментарий