Home / Aviz / Stimaţi consumatori! SRL “Edineţ-gaz”

Stimaţi consumatori! SRL “Edineţ-gaz”

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, se vor respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:

În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

  1. Se sistează imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
  2. Se închid robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
  3. Se deschid ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Se apelează la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se conectează / deconectează lămpile şi aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.

 

SRL “Edineţ-gaz” Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie și Vă roagă să respectați Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor (Extras din ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr. 552 din 12.07.2017).

Pentru a evita o tragedie consumatorului este interzis:           

  • Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
  • Să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;
  • Să folosească încăperile unde sînt instalații de gaze pentru somn și odihnă;
  • Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
  • Să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare și curățare a canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație;
  • Să modifice instalațiile de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate.

 

Pentru a preîntâmpina deteriorarea comunicațiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze și altele), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, pînă la demararea lucrărilor de terasament, este necesar de a lua permisiune pentru efectuarea lucrărilor de terasament.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii                                                                                                                                                        Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий