Home / Cotidian / Totaluri şi proiecte la răscruce de ani

Totaluri şi proiecte la răscruce de ani

Totaluri şi proiecte la răscruce de ani

     Pe final de an, cînd obișnuim să facem totalurile perioadei ce pleacă și să ne schițăm niște planuri pentru anul care vine, totaluri au făcut și sindicaliştii –angajaţi din domeniul educaţiei  din raionul Ocniţa.

Astfel, pe 15 decembrie, în incinta LT ,,Gh. Biruitorul”  a avut loc şedinţa Consiliului Asociaţiei raionale Ocniţa a sindicatului ,,Viitorul”.

Cu un cuvânt de salut către cei prezenţi a venit preşedintele  Consiliului Asociaţiei raionale Ocniţa,Ecaterina Sturzinschi.În continuare a dat citire obiectivelor şi agendei şedinţei Consiliului Asociaţiei raionale a sindicatului ,,Viitorul”.

Cu o deosebit plăcere a fost prezentat oaspetele de la sindicatul ,,Viitorul” şi Federaţia ,,Sindlex” , domnul Mihai Laşcu.La rândul său domnul Laşcu a felicitat participanţii la şedinţă cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă, dorindu-le sănătate, prosperare şi succese în plan profesional şi personal.

În luarea de cuvânt referitoare la acţiunile sindicatului ,,Viitorul” în cadrul Comisiei Naţionale de Consultări şi negocieri colective domnul Mihai Laşcu a trecut în revistă cele mai importante momente .

O altă temă a discursului domnului Laşcu a constituit-o informarea liderilor sindicali cu noua lege a salarizării nr. 270 din 23 noiembrie 2018.

,, Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar, reprezintă un cadru general ce cuprinde principiile, regulile şi procedurile de stabilire a drepturilor salariale în raport cu ierarhia funcţiilor din sectorul bugetar.

Scopul prezentei legi este asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte şi să remunereze performanţa, în cadrul căruia salariul de bază reprezintă principalul element al remuneraţiei personalului.”

Următoarea întrebare din agenda de lucru a fost aprobarea acordului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă a ARS Ocniţa.Modificările se referă la capitolele :  ,, Timpul de muncă și odihnă” şi ”Retribuirea muncii”. După prezentarea modificărilor a avut loc o discuţie pe marginea acestora.Cu  majoritate absolută de voturi a fost aprobat acordul adiţional.

În continuare cu raportul utilizării surselor financiare în anul 2018 a venit preşedintele ARS ,,Viitorul”, Sturzinschi Ecaterina.Doamna Sturzinschi a făcut o prezentare detailiată a cheltuirii surselor financiare sindicale pentru activităţile desfăşurate conform planului de activitate întărit de Consiluilui Asociaţiei raionale a sindicatului.

Tot în conformitate cu planul de activitate sunt şi organizarea în perioada sărbătorilor de iarnă a unor activităţi pentru angajaţii din domeniu şi copii acestora: Spartachiada lucrătorilor din învăţământ şi matineul pentru copii sindicaliştilor ,,Când mămica-i lângă mine, eu mă simt mai bine”.

În final s-a făcut o sinteză a agendei de lucru şi s-au trasat sarcini de activitate pentru anul următor.S-au înaintat propuneri de activităţi şi s-au trasat obiective pentru realizare.

                                                                     Bodiu Liliana, secretar a

                                                                          Consiliului Asociaţiei raionale

 Ocniţa a sindicatului ,,Viitorul”

 

About rciumac

Check Also

Din Legislația muncii. Securitatea și sănătatea la locul de muncă – în sectorul agricol

Recent, în satul Hădărăuți, a fost organizat un eveniment de informare a cetățenilor, cu privire …

Добавить комментарий