Home / Educatie / Proiect educațional elaborat și implementat în IP Gimnaziul Mereșeuca la disciplina limba și literatura română cu elevii claselor primare

Proiect educațional elaborat și implementat în IP Gimnaziul Mereșeuca la disciplina limba și literatura română cu elevii claselor primare

IP Gimnaziul Mereșeuca

Satul Mereșeuca,r- nul Ocnița

Tel: 0 271 58314

e- mail:

mereseuca@mail.ru

Proiect educațional

An școlar 2021- 2022

Cartea — prietena mea

Cartea-prietena mea

Coordonator: Director Tamara Pîslaruc

Director: Înv.  Tatiana Ciumac

 

   ARGUMENT

Importanța lecturii în dezvoltarea intelectuală armonioasă a copiilor este un fapt cunoscut, demonstrat de numeroase studii și în general, greu de combătut.

Adoptarea cititului ca un obicei constant de către juniori e o modalitate excelentă de a stimula imaginația, de a- și dezvolta vocabularul, capacitățile de înțelegere, învățare și analogie, de a- și antrena atenția și memoria.

Din păcate, în condițiile avalanșei tehnologice de astăzi, majoritatea dintre copii și adolescenți consideră ecranul calculatorului, tabletei sau telefonului mai utile și poziționează lectura pe locuri inferioare.

Proiectul dat a fost organizat și desfășurat cu elevii claselor primare la disciplina„ Limba și literatura română”. Acest proiect va oferi o libertate deplină imaginației, va stârni curiozitatea, dezvolta spiritul, stimula creativitatea și transforma individul. Vor fi organizate și desfășurate diverse activități în care elevii vor fi implicați direct și activ, anticipând realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

Scopul:    Stimularea interesului și dragostei elevilor claselor primare pentru lectură și cărți.

OBIECTIVELE  PROIECTULUI:

1)Implicarea în activități de interes comun a 44 de elevi din clasele I- IV-a, pregătiți în timp de 1 lună de a- și organiza eficient timpul liber prin citirea binevolă și cu plăcere a cărților.

2)Organizarea și desfășurarea activităților în inițierea dezvoltării competenței lecturale a 44 de elevi din clasele primare pe parcursul unei luni.

3)Evaluarea eficienței Proiectului educațional„ Cartea- prietena mea”, în vederea formării unui elev care manifestă interes și dragoste pentru lectură și carte.

Grupa ȚINTĂ:

 • 44 elevi din clasele primare ai IP Gimnaziul Mereșeuca
 • 3 cadre didactice

 

Echipa de implementare:

 • Director proiect: înv. Tatiana Ciumac
 • Coordonator proiect:director Tamara Pîslaruc
 • Cadre didactice și didactice auxiliare:Înv. Aliona Bacal; Bibliotecar Tatiana Ciumac; 
 • Elevi

PARTENERI ÎN PROIECT:

 • Biblioteca publică din satul Mereșeuca –Bibliotecar: Inga Gropa

RESURSE MATERIALE:

 • Materiale informative internet, site-uri informative;
 • Cărți de literatură artistică, enciclopedii, dicționare;
 • Xerox, flipchart, creioane colorate, panou de expoziție, telefon mobil, calculator, fluturași informativi, imagini pentru colorat, desene, măști a eroilor îndrăgiți.

LOCUL DE DESFĂȘURARE:

 • IP Gimnaziul Mereșeuca;
 • Biblioteca publică din satul Mereșeuca;

DURATA:

01.12.2021- 27.12.2021

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

Nr.crt.                    Activitatea       Locația   Termen
1. Întocmirea hărții proiectului: Citesc și cresc!

Descrierea activității:

-Asalt de idei;

-Interviul;

-Activitate practică

 

IP Gimnaziul Mereșeuca 1 decembrie 2021
2.  „ Curiozități din lumea Cărții”

Descrierea activității:

*Vizită la biblioteca publică

-Interviul:

-Explicația

-Exerciții practice de căutare a informației necesare

-Lucrul în echipe (căutare de informație din diverse surse )

Biblioteca publică din satul Mereșeuca 3 decembrie 2021
3. „ Citim împreună! ”

Descrierea activității:

*Expoziție de cărți cu povești

*Citirea cu glas tare a cărții votate

-Ilustrarea unui cuvânt explicat

-Vizionarea filmului cu aceeași denumire ca și cartea

-Completarea jurnalului de lectură

-Lecturez și colorez( elevii clasei I- a II-a)

— Atelier de discuție în baza celor auzite și vizionate

 

IP Gimnaziul Mereșeuca 7 decembrie 2021
4. „O carte nouă la biblioteca școlii. Ne vedem la bibliotecă”

Desfășurarea activității:

*Vizită la biblioteca școlii;

-Expoziții de cărți pentru copii;

-Prezentarea cărților noi de povești, povestiri apărute în bibliotecă;

-Împrumutul unei cărți pentru lectură.

 

IP Gimnaziul Mereșeuca 10 decembrie 2021
5. „Prezența iernii în povești, texte, ghicitori, proverbe…”

Desfășurarea activității:

*Alcătuirea propriei cărți„ Iarna”

-micii scriitori- cei mai creativi vor crea mici texte despre iarnă în proză sau versuri; alții vor aduna și alte materiale: ghicitori, proverbe, texte;

-pictorii vor ilustra cartea, coperta;

-redactorii vor scrie totul pe carte, vor aranja în pagină materialul propus;

-corectorii vor verifica totul și dacă va fi cazul, vor corecta, ghidați de învățător;

-micii legători vor perfora foile și le vor lega frumos într-o carte;

-reporterii vor lua interviul pentru a afla drumul cărții;

-prezentatorii vor demonstra produsul final altor colegi.

IP Gimnaziul Mereșeuca 14 decembrie 2021
6. „ Magia Sărbătorilor de iarnă”

Desfășurarea activității:

-Discuție despre semnificația sărbătorilor de iarnă;

-Prezentarea colindelor, urăturilor, sorcovei

IP Gimnaziul Mereșeuca

 

17 decembrie 2021
7. Prezentare de carte

Desfășurarea activității:

-Prezentarea titlului și autorului cărții citite

-Rezumatul cărții

-Formularea esenței cărții printr- o singură propoziție (notă personală)

-Identificarea unui singur cuvânt care exprimă esența cărții( exercițiu de contragere)

-Culoarea emoțională a cărții. Argumentarea alegerii

-Menționarea unei expresii semnificative pentru esența cărții( rezonanța cărții)

-Legătură copertă- conținutul cărții

-Motivația( de ce recomandăm lectura cărții respective și altor persoane)

 

IP Gimnaziul

Mereșeuca

21 decembrie 2021
8. Carnavalul măștilor- Eroul îndrăgit

Desfășurarea activității:

*Victorină literară

-recunoaște eroul și opera din care face parte.

-recunoașterea eroului prin pantomimă

IP Gimnaziul

Mereșeuca

24 decembrie 2021
9. Debrifarea activității„ Cartea- prietena mea”

Desfășurarea activității:

-Masă rotundă cu decernarea diplomelor de performanță;

-Interviul„ Impresii și propuneri”

IP Gimnaziul

Mereșeuca

27 decembrie 2021

 

 MODALITĂȚI DE EVALUARE:                                 

 • Portofoliul proiectului
 • Poze
 • Expoziție cu lucrări
 • Înregistrări video

Diseminare:

 • Prezentarea proiectului în cadrul instituției de învățământ pentru elevii din ciclul gimnazial;
 • Postarea de fotografii și informații pe site- ul școlii;
 • Postarea de fotografii și secvențe video în presa locală;
 • Participarea la nivel raional la concursul „ V- am ura, v- am tot ura!”

 

IMPACT, REZULTATE  AȘTEPTATE, SCONTATE:

 • abilități de lucru în grup;
 • oferirea sprijinului colegilor;
 • contribuirea cu idei și fapte la realizarea activităților comune;
 • colaborarea la rezolvarea problemelor;
 • propunerea de soluții creative pentru activitate;
 • acceptă și demonstrează o atitudine pozitivă față de schimbare;
 • participare activă la activitățile desfășurate;
 • manifestare de interes pentru activitățile de lectură și cărți;
 • o frecventare sistematică a bibliotecii școlare și celei publice;
 • dezvoltarea limbajului activ la elevii ciclului primar;
 • exprimarea mai liberă, expresivă și corectă;
 • manifestarea flexibilității și corectitudinii în timpul dialogului;
 • realizarea unei colaborări fructuoase între cadre didactice, elevi, bibliotecară;
 • Construirea panoului„ Cetatea Lecturii”

 

About rciumac

Check Also

Stimularea interesului și dragostei elevilor claselor primare pentru lectură și cărți.

Lectura în dezvoltarea armonioasă a copiilor este un fapt cunoscut, demonstrat de numeroase studii și, …

Добавить комментарий