Home / EdinetGaz / Instrucțiuni care trebuie respectate în cazul sesizării mirosului de gaze

Instrucțiuni care trebuie respectate în cazul sesizării mirosului de gaze

 

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, se vor respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:

În cazul sesizării mirosului de gaze:

  1. Să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
  2. Să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
  3. Să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Să apeleze la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze / deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte.

 

SRL “Edineţ-gaz” Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie și Vă atenţionează, că Consumatorul are următoarele obligații (Extras din Hotărîrea ANRE Nr.113 din 19.04.2019):

1).Să asigure întreținerea instalațiilor sale de gaze naturale în stare bună de funcționare;

2).Să posede cunoștințe necesare cu privire la utilizarea gazelor naturale și să respecte regulile de securitate stipulate în ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr. 552 din 12.07.2017;

3).Să utilizeze gazele naturale în mod rațional, inofensiv, eficient și fără fraude;

4).Să nu consume gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare.

Consumatorului i se interzice (Extras din ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr. 552 din 12.07.2017):

  • Să supună unor modificări construcția utilajului gaz. Să modifice construcția sistemelor de evacuare a gazelor și de ventilație. Să astupe canalelele de ventilație, ”buzunarele” și gurile canalului de ventilație destinate pentru curățarea canalelor de evacuare a gazelor;
  • Să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze și canalele de evacuare a gazelor arse;
  • Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
  • Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

4) Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

5) Să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;

    6) Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

 

Autorizarea executării lucrărilor de terasament în zona de protecție a comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, este emisă numai de Autorităţile administraţiei publice locale.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

                                                                                            

Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

 

 

About rciumac

Check Also

Reguli de securitate cu privire la utilizarea gazelor naturale

Stimaţi consumatori! Pentru a preîntâmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de …

Добавить комментарий