Home / Cotidian / AVIZ CONCURS!

AVIZ CONCURS!

AVIZ CONCURS!

Primăria orașului  Ocnița anunță concurs (dispoziția primarului  nr. 10 din 09.02.2022) pentru ocuparea funcției de Director al următoarei instituției de învățământ general:

 1. Grădinița de copii ” Lăstăraș:

Condiții de participare la Concurs:

La funcția de Director al instituției de învățământ  preșcolar poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare ;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română și rusă cursiv ;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției; — nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) și n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției preșcolare depun personal sau prin reprezentant legal la  Primăria orașului Ocnița, prin poștă sau prin e-mail (la adresa electronică primaria.ocnita@mail.ru), în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare al grădiniței de copii pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse la Primăria orașului  Ocnița pe adresa: orașul Ocnița, str. M. Viteazu,1 .

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea actelor:

Jdanova Anastasia, viceprimar al or. Ocnița , telefon de contact: 067508661,adresa electronică: primaria.ocnita@mail.ru.

Data-limită de depunere a actelor – 11 martie  2022, ora 15.00.

 

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Director și Director adjunct în instituțiile de învățământ general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015

 

 Pentru detalii, accesați pagina  oficială a primăriei: primariaocnita.md sau Facebook / Primaria Ocnita, contactați  tel. 067508661

About rciumac

Check Also

O discuție de suflet cu legendarul Denis VIERU, lider mondial la judo

  — Ce stă în spatele succesului unui sportiv desăvârșit, precum Dvs? — La general, …

Добавить комментарий