Home / Cotidian / Copiii aflați în dificultate, în vizorul autorităților raionale

Copiii aflați în dificultate, în vizorul autorităților raionale

Copiii aflați în dificultate, în vizorul autorităților raionale

La Ocnița, în cadrul ședinței ordinare a comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate,  autoritățile au examinat cazurile a 21 de familii cu copii în situație de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

Ședința a fost condusă de Andrei Țopa, vicepreședinte de raion, președinte al Comisiei. Au participat specialiști ai Consiliului Raional, ai Direcției Sociale și Protecția Familiei, precum și ai Inspectoratului de Poliție, primari și asistenți sociali.

În urma analizei ample a situației copiilor din cele 21 de familii din 14 primării ale raionului, s-a hotărât de a se distribui suma de 188 mii lei pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și depășirea dificultăților cu care se confruntă familia. Conform Regulamentului, comisia are dreptul să aloce per copil/familie până la 4000 lei.

Acest Serviciu social de sprijin pentru familiile cu copii previne separarea copilului de familie, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial, susține Andrei Țopa.

Potrivit Alionei Nosatîi, secretarul comisiei, serviciul este prestat la nivel local în baza standardelor minime de calitate în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar.  În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc.

Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind îngrijirea și educația copilului, formarea competențelor sociale și emoționale ale copilului, crearea rețelei sociale a familiei. Asistentul social comunitar identifică necesitățile copilului, părinților/persoanei în grija căreia se află copilul și asigură accesul familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, în conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii civile.

Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate beneficiarilor, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie. Asistentul social comunitar este managerul de caz și instrumentează cazul în baza managementului de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Conform legislației, dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluţionată fără asistenţă financiară, asistentul social comunitar solicită structurii teritoriale asistenţă socială examinarea cazului în vederea oferirii ajutorului bănesc, expediind raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei care, ulterior, este examinat în cadrul sedinței comisiiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Autoritățile susțin că ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul familial secundar nu asigură diminuarea problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie. Familia beneficiară de ajutor social are dreptul de a accesa ajutor bănesc.

Mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu necesităţile identificate în cadrul evaluării complexe şi cu planul individualizat de asistenţă prezentate de managerul de caz.

Ajutorul bănesc se acordă părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul printr-o plată unică sau lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni.

 IMPORTANT: Asistentul social comunitar monitorizează utilizarea ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individualizat de asistenţă. În cazul în care se constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decât cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă, asistentul social comunitar va solicita structurii teritoriale asistență socială sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decât cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă este imperios necesară pentru asigurarea respectării interesului superior al copilului.

EDIT Media

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий