Home / ŞCOALA PROFESIONALĂ or.OCNIŢA

ŞCOALA PROFESIONALĂ or.OCNIŢA

ŞCOALA   PROFESIONALĂ  or.OCNIŢA

anunţă admiterea elevilor în anul de studii   2016-2017

la următoarele profesii/ meserii:

  ŞCOALA   PROFESIONALĂ  or.OCNIŢA

anunţă admiterea elevilor în anul de studii   2016-2017

la următoarele profesii/ meserii:

1.Lăcătuș la repararea tractoarelor și mașinilor rutiere.

Durata de studii: 2 ani. Codul:716003.

  1. Tractorist. Durata de studii: 2 ani.Codul:1041018.

  Vor fi înmatriculaţi absolvenţii gimnaziilor.

Elevii sînt asiguraţi cu hrană grătuită o dată în zi.

Bursa lunară de 330 lei.

Admiterea se face in baza următoarelor acte:

1.Certificatul de studii.

2.Adeverinşa de naştere sau buletinul de identitate ( copia).

3.Adeverinţa medicală, forma 086-U.

4.Certificat de la locul de trai( componenţa familiei) primăria.

5.Fotografii  3×4,  4 bucăţi.

6.Cererea /se îndeplineşte pe loc/.

Termenele de depunere  a dosarelor:  

— 18 iulie 2016 — 12 august 2016;anunțarea rezultatelor pînă la 15 august 2016;

-16 august – 25 august 2016, concurs repetat pentru locurile neacoperite.

Comisia de admitere  va activa  de la 9-00 pînă la 16-00.

Zile de odihnă: sîmbătă , duminică

Adresa şcolii: or.Ocniţa, strada 50 Ani ai Biruinţei, 204.

Tel.contact  0271 94-5-22,  0271 24-4-74,  0271  22-2-77.

 


 

Окницкая профессиональная школа

объявляет набор учащихся на 2016- 2017 учебный год

по следующим специальностям:

Окницкая профессиональная школа объявляет набор учащихся на 2016- 2017 учебный год

по следующим специальностям:

  1. Слесарь по ремонту тракторов и дорожных машин .

Cрок обучения: 2 года.Код: 716003.

  1. Тракторист. Cрок обучения: 2 года. Код: 1041018.

Зачисляются выпусники гимназий.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным  одноразовым питанием.

Ежемесячная  стипендия  в размере 330 леев.

При  поступлении необходимо предоставить следующие документы:

1.Свидетельство об образовании.

  1. Свидетельство о рождении или удостоверение личности \ ксерокопия \.

3.Медицинскую справку форма 086-U.

4.Справку с места жительства о составе семьи.

5.Фотографии 3Х4, 4 шт.

6.Заявление(заполняется на месте).

Cроки приёма  документов:

-18 июля-12 августа ,2016 объявление результатов  до 15 августа 2016;

-16 августа – 25 августа 2016,повторный конкурс  для незанятых мест.

Приемная комиссия работает  с 9-00 до 16-00,

кроме  выходных.

Адрес школы: г.Окница,ул.50 лет Победы,204.

Тел: 0271-2-22-77, 0271-94-5-22, 0271-2-44-74.

 

2013-10-04-356 2015-02-13-619 DSCF7893 DSCF8099 DSCF8101 DSCF8103 DSCF8104 DSCF8105 DSCF8115 DSCF8279 DSCF8477