Home / Cotidian / Aflaţi ce reprezintă Direcția pentru Siguranța Alimentelor şi, ce Recomandări are pentru consumatorii care au procurat produse alimentare cu termen de valabilitate expirat sau neconform

Aflaţi ce reprezintă Direcția pentru Siguranța Alimentelor şi, ce Recomandări are pentru consumatorii care au procurat produse alimentare cu termen de valabilitate expirat sau neconform

Aflaţi ce reprezintă Direcția pentru Siguranța Alimentelor şi, ce Recomandări are pentru consumatorii care au procurat produse alimentare cu termen de valabilitate expirat sau neconform

Ce reprezintă Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Ocnița:

Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Ocnița este o structură din cadrul ANSA, care activează în baza HG nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor autoritate administrativă cu activitate raională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.

Scopul activităţii Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Ocnița:

Totodată, în conformitate cu prevederile art.1 alin (1) al Legii nr. 113 din 18.05.2012 „Cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare — Agenţia) are drept scop: atingerea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorului privind siguranţa alimentelor.

Cum DRSA Ocniţa asigură nivelul de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorului, privind siguranţa alimentelor

În contextul celor expuse Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Ocniţa efectuează controale planificate/inopinate în baza Legii nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legii nr. 50 din 28.03.2013, cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, Ordin/ Dispoziția ANSA și, în baza petițiilor, reclamațiilor sau sesizărilor parvenite din partea consumatorilor sau de la alte instituții.

Care sunt Recomandările către consumatori din partea Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor

Reieșind din cele expuse DRSA Ocnița vine cu recomandări către consumatori:

În cazul în care ați procurat produse alimentare cu termen de valabilitate expirat sau neconform, consumatorul poate sa înainteze petiţie, în baza Legii nr.190 din 19.07.1994, cu privire la petiționare art.10 alin.1, Legii nr.105 din 13.03.2003, privind protecția consumatorilor, art.18, alin.2, care poate fi depusă în scris sau în formă electronică e-mail drsa.ocnita@ansa.gov.md, în limba de stat sau într-o altă limbă, în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, sau apelați la nr. 027124704, 027124206,027126044.
(2) Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Conform alin (1) art. 10 al Legii nr. 190 din 19.07.1994, cu privire la petiţionare «Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului».

Ca rezultat în cazul depistării produselor neconforme se sancționează conform Codului Contravențional RM art.196 alin.10 .

Informaţia a fost oferită de către

Direcţia Raională pentru Siguranța Alimentelor Ocnița

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий