Home / Cotidian / Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

ANUNŢ PUBLIC

Consiliul Raional Dondușeni in parteneriat Consiliile Raionale Edinet, Briceni, Ocnița si cu Administrațiile Publice Locale de nivel I, Dondușeni, Edinet, Briceni și Ocnița, în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 8 cuprinde următoarele activități:

  • colectarea deșeurilor municipale atât din zona urbană, cât și din mediul rural;
  • colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;
  • transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de transfer a deșeurilor menajere în or. Edineț și or. Briceni și o stație de transfer pentru deșeurile reciclabile în or. Dondușeni;
  • colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din zonele urbane și compostarea acestora la stația de compostare din or. Dondușeni;
  • sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la stația de sortare din or. Edineț;
  • depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul regional din or. Dondușeni;
  • promovarea compostării individuale.

Decizia Nr. 03-12/1415, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât proiectul programului cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând pagina web http://donduseni.md/category/noutati/. De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la Consiliul Raional Dondușeni, bir 2

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 47 , MD-5101 sau la adresa de e-mail consiliul@donduseni.md până la data de 15 septembrie 2017.

 

Persoane de contact:

Casapu Valeriu — Vicepreședinte Raionul Dondușeni  — 025122750

Covali Oleg  — Sef Direcție Elaborare Implementare Drumuri Construcții și Atragerea Investițiilor 025121266

2017_06_01_CPAP_WMZ8_final_RO

 

2017_07_25_PPEIM_WMZ8

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий