Home / Business / Gospodăriile agricole vizitate de comisia de monitorizare a pregătirii tehnice agricole și securitatea muncii în perioada lucrărilor de primăvară

Gospodăriile agricole vizitate de comisia de monitorizare a pregătirii tehnice agricole și securitatea muncii în perioada lucrărilor de primăvară

Gospodăriile agricole vizitate de  comisia de monitorizare a pregătirii  tehnice agricole și securitatea muncii în perioada lucrărilor de primăvară

 

Direcţia Agricultură, Alimentaţie şi Privatizare a Consiliului Raional Ocniţa, conform Dispoziției nr.24 din 05.02.2018, Cu privire la crearea comisiei de monitorizare a pregătirii  tehnice agricole și securitatea muncii în perioada lucrărilor de primăvară în sectorul agrar, a monitorizat  gospodăriile agricole din raion după un grafic  întocmit.

Prima vizită a fost efectuată la SRL «Inatol Agro»  care dispune de o suprafață de 1788 ha pamânt arabil, o fermă de porcine și o fermă de creștere a caprinelor pentru lapte, unde s-a constatat următoarele: procesul de pregătire a tehnicii agricole pentru lucrările de primăvară este bine organizat și va fi finalizat până la 1 martie, căci, anume în această zi va fi organizată tradiţionala  «Parada tehnicii», care îşi ia startul de la brigada de tractoare și ajunge până la gimnaziul din sat, unde, participanţii sunt întâmpinaţi şi salutaţi de elevi. Conform tradiţiei stabilite de mai mulţi ani, agricultorii înmnează câte un mărţişor fiecărui elev.

Scopul paradei este de a atrage mai mult interesul tineretului și de a promova rolul mecanizatorului la dezvoltarea sectorului agrar.

O atenție deosebită se acordă și securității și sănătății în muncă. Sunt respectate normele juridico-administrative, a actelor normative, privind legislația de securitate în muncă. Conform Legii nr.186 «Cu privire la securitatea și sănătatea în muncă» art.7, în gospodăria data au fost instruiți 8 specialiști din diviziuni diferite.

Totodată, au fost monitorizate și fermele zootehnice din gospodărie. Ferma de porcine dispune de 94 capete total din care 10 scroafe de bază. Pentru ameliorarea rasei Marele ALB a fost procurat un vier de rasă Ladrace. Animalele sunt asigurate cu necesarul de nutrețuri, dezvoltarea corporală corespunde rasei crescute, încăperea corespunde cerințelor zooveterinare.

Ferma de căprine – dispune de 260 capete total. În scopul sporirii productivității de lapte s-au procurat țapi de rasa Saanen și Alpina franceză în anul 2014, dar anul curent s-au procurat încă 3 tapi Saanen de la ferma de prasilă de caprine s.Gratiești a câte 300 euro capul. Animalele sunt asigurate cu furaje de calitate și cu condiții bune de creștere, mulsul caprinelor este mecanizat.

Gospodăria dispune pentru realizare fân de ovăz, soie, orz și lucernă, realizează caprine și 6 țapi care pot fi folosiți pentru încrucișarea caprinelor.

****

Comisia a monitorizatşi  ferma de prăsilă de bovine a gospodăriei  SRL

«JLC Agro Maiac» — cu scopul acordării consultației informaţionale la creșterea animalelor de prăsilă și producerea laptelui. Ferma dispune de 553 bovine total, din care 303 vaci mulgătoare. În comparație cu anul precedent, condițiile de întreținere, alimentație și creștere s-au înbunătățit simțitor. Animalele sunt curate, îngrijite și asigurate cu nutrețuri de calitate. Sporul zilnic la crestera taurinilor la vârsta de până la 3 luni este de 600-1000g zi. La moment se mulge câte 21 kg lapte de la fiecare vacă mulgătoare.

O atenție deosebită se acordă și securității și sănătății în muncă. Sunt respectate normele juridico-administrative, a actelor normative, privind legislația de securitate în muncă. Conform Legii nr.186 «Cu privire la securitatea și sănătatea în muncă» art.7, în gospodăria data au fost instruiți 8 specialiști din diviziuni diferite.

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий