Home / Cotidian / Interviu cu șeful Direcției Învățământ Ocnița, Ivan ZAHARCO

Interviu cu șeful Direcției Învățământ Ocnița, Ivan ZAHARCO

Rezultatele examenelor de absolvire a ciclului gimnazial și de BAC, obținute de către elevii din raionul Ocnița

Interviu cu șeful Direcției Învățământ Ocnița, Ivan ZAHARCO

 

 • Care sunt rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului?
 • Au fost înscriși la început de an 360 candidați, 6 dintre care au fost neadmiși de către Consiliile profesorale, din cauza situației școlare neîncheiate, au participat 354 candidați, dintre care 353 absolvenți ai a.î. 2017-2018 și 1 candidat – externat.

În rezultatul monitorizării corecte din partea delegaților, dintre cei 354 candidați, note negative au obținut: la Istoria românilor și universală — 23, Matematică – 17, Limba de instruire – 13 și 3 — la Limba și literatura română, alolingvi. Acest rezultat, pe de o parte negativ, a influențat pozitiv atitudinea, atât a persoanelor responsabile de tot procesul educațional, de organizarea examenilor, cât și atitudinea candidaților.

Luând în calcul și rezultatele sesiunii repetare, au promovat examenele 100% din absolvenții a.î. 2017-2018. Totodată, diferența dintre nota medie pe raion anuală (7,25) și nota medie pe raion la examene (6,47) este de numai 0,78 unități, ceea ce arată corectitudinea organizării și desfășurării examenelor, care are funcția de certificare a nivelului de cunoștințe și competențe de bază ale elevilor la finele acestui nivel de învățământ.

Anul acesta în raionul Ocnița, dintre cele 23 de instituții de învățământ general (gimnazii, licee), nu am avut candidați de absolvire ai clasei a IX-a, cu părere de rău, în două instituții: gimnaziul ”Alexandru Gropa” s.Verejeni și g.Berezovca.

 • Cum au decurs examenele de BAC în raionul Ocnița? Care sunt rezultatele?
 • În ceeea ce privește sesiunea de BAC 2018, în raionul Ocniţa au fost admiși 76 candidați din licee, 1 candidat din colegiu şi 16 restanțieri din sesiunile anterioare (1 de la colegiu), în total – 93 de candidați. Astfel, din numărul total de candidați admiși în sesiune, 82 % sunt candidați din licee, absolvenţi ai a.î. 2017-2018, 1% – din colegiu şi 17 % – restanțieri din sesiunile anterioare. Din numărul total de candidaţi 6 (restanțieri din sesiunile anterioare) nu s-au prezentat la examene. Total au promovat 54 candidaţi din cei 87 participanţi la sesiune, ceea ce constituie 62%.

După anunțarea rezultatelor preliminare au fost depuse 43 de contestații din numărul total de 336 de lucrări scrise și verificate, ceea ce reprezintă 13%. Cele mai multe contestații au fost depuse la istoria românilor şi universală – 10. În rezultatul examinării contestațiilor, au fost majorate 8 note, ceea ce constituie 18,6% din numărul notelor contestate și 2,3% din numărul total de note acordate în sesiunea de bază a examenului de BAC. Nu a fost majorată nicio notă negativă.

Astfel, în rezultatul examinării contestațiilor, rata de promovare a rămas 62%. Din cei 54 candidaţi care au promovat, au obţinut nota medie:

„9”- 1 candidat (de la LT ,,M. Sadoveanu”),

„8 — 8,99” – 7 (6 din ei sunt de la LT ,,M. Sadoveanu”, 1 — LT ,,Gh. Biruitorul”) ,

„7 – 7,99” — 18 ,

„6 – 6,99” — 17,

„5 – 5,99” — 11.

Procentul calităţii pe raion constituie 14,8 %, din ei 50 sunt absolvenţi ai promoţiei 2018, 3-restanţieri, 1-colegiu. Pentru candidații promoţiei 2018, care au promovat în sesiunea de bază, media mediilor la examenul de Bacalaureat este 6,90. Menționăm că o medie mai mare sau egală cu 7,00 au obținut mai mult de jumătate dintre candidații din licee care au promovat – 26 din 50.

 • Cele mai bune rezultate au înregistrat elevii căror licee din raion?
 • În baza notelor acumulate la examenele de Bacalaureat, sesiunea de bază, au fost înregistrate următoarele rezultate:

 

Nr. Instituţia Nr. total de candidați Nr. candidați care au promovat Nota medie % reușitei % nereușitei % calității
1. LT ,,M.Sadoveanu” 26 26 7,13 100 0 27
2. LT ,,M. Eminescu” 9 6 5,75 67 33 0
3. LT ,,G. Biruitorul” 16 10 6,27 62,5 37,5 6,25
4. LT ,,C. Stamati” 17 7 5,07 41 59 0
5. LT Rujniţa 8 1 4,57 12 88 0
Total: 76 50 6,06 65,7 34,3 9,2

Nota medie pe instituţie a fost calculată în baza mediilor tuturor candidaţilor din instituţie care au participat la sesiune (care au promovat şi care nu au promovat). Astfel, nota medie pe raion este 6,06, procentul reuşitei – 65,7% și procentul calităţii – 9,2%. Cea mai mare notă medie a examenului de BAC – 7,13 şi cel mai mare procent al promovabilităţii — 100 % a fost înregistrat la LT ,,M.Sadoveanu”, or.Ocniţa. Cea  mai mică  notă medie – 4,57 şi cel mai mic procent al promovabilităţii – 12%  la LT Rujniţa. Din 8 candidaţi de la LT Rujniţa 7 nu au fost promovaţi, 3 din ei au susţinut pe notă pozitivă doar un examen din cele 5. Un procent al promovării mai mic de 50 a fost înregistrat la LT ,,C. Stamati”, 2 candidaţi din această instutuţie nu au promovat nici un examen din 4. Cel mai bun rezultat s-a înregistrat la 4 candidaţi de la LT ,,M.Sadoveanu”, care au primit la una din disciplinele de examen nota 10: 1 — l.engleză, 1 — istoria românilor şi universală (profil umanist), 2 – chimie (profil real), pentru ce și îi felicităm.

 • Câte lucrări au fost apreciate cu note negative și, care sunt acele disciplini însușite mai slab de elevi?
 • Din numărul total de lucrări de 336, au fost appreciate cu note negative 51(13%): 22 — LT ,,C. Stamati”, 18 — LT Rujniţa, 6 — LT ,,G. Biruitorul”, 4 — LT ,,M. Eminescu”. Cele mai multe note negative sunt la: matematică – 12 (7 — LT Rujniţa, 5 — LT ,,G. Biruitorul”), l. franceză – 10 (din care 9 — LT ,,C. Stamati”).
 • Care sunt rezultatele înregistrate la disciplinele solicitate de elevi?
 • Din disciplinele la alegere cea mai solicitată a fost geografia – 43 de candidaţi, 7 din ei au primit note negative – toti de la LT ,,C. Stamati”. La celelalte examene la solicitare nu sunt note negative. Pe de altă parte, foarte bune rezultate au obținut 22 de candidaţi care au susţinut chimia, 15 din ei au primit note de 8 — 10 (68 — % calităţii), nota medie – 7,77. Ceilalţi 11 candidaţi au ales să susţină informatica (3), biologia (2), matematica (2), istoria (5).
 • Pe fonul republicii, cum sunt privite Rezultatele elevilor din Ocnița?
 • Pe pagina web a Agenţiei Naționale pentru Curriculum și Evaluare a fost plasată informaţia cu privire la rata de promovare și media examenului în liceele teoretice din Republica Moldova după sesiunea de bază a examenului de BAC. Din 303 licee care au avut candidaţi la sesiunea de examene 2018, 34 au o rată de promovare de 100%. Printre liceele cu rata de promovare 100% se află şi LT ,,M.Sadoveanu”, or. Ocniţa, care se află pe poziţia 24 din numărul total de 303 licee. Pe poziţia 303 se află LT Rujniţa cu cea mai mică rată de promovare pe republică — 12,5%. Rata de promovare și media examenului în celelalte liceele teoretice din raion, precum şi din republică, pot fi găsite accesând următorul link: http://aee.edu.md/sites/default/files/lista_licee_sb2018.pdf., unde nota medie este calculată în baza mediilor obţinute de candidaţii care au promovat.
 • Când se va organiza sesiunea suplimentară a examenului de Bacalaureat?
 • În perioada 16-23 iulie 2018 se organizată sesiunea suplimentară a examenului de Bacalaureat. Rezultatele preliminare după desfășurarea sesiunii suplimentare vor fi anunțate în centrele de Bacalaureat la data de 25 iulie, iar rezultatele finale – după examinarea contestațiilor la data de 1 august 2018.
 • În baza rezultatelor obținute, aveți un mesaj către colegi și absolvenții din raionul Ocnița?
 • Îmi exprim recunoștința pentru efortul depus de către persoanele responsabile de organizarea și desfășurarea examenelor, în deosebi, membrilor comisiei raionale de examene, d-lui Plămădeală Dinu – vicepreședintele comisiei și d-nei Casap Ruslana – secretarul comisiei, președintelui centrului raional de BAC al LT ”Mihail Sadoveanu”, d-lui Costiuc Ion.

Le aduc sincere mulțumiri tururor managerilor, delegaților, membrilor comisiilor raionale de evaluare și comisiilor locale pentru onestitate, imparțialitate și corectitudine în procesul evaluării.

De asemenea, adresez felicitări absolvenților pentru rezultatele obținute și le doresc succese la admiterea în facultățile dorite, iar celor care nu au promovat în sesiunea de bază, le doresc multă baftă la susţinerea examenelor în sesiunea suplimentară.

 • D-l Zaharco, Vă mulțumim pentru interviul acordat!

Reporter EDIT Media

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий