Home / Cotidian / Povara primarilor cu mai multe responsabilităţi şi mai puţine posibilităţi

Povara primarilor cu mai multe responsabilităţi şi mai puţine posibilităţi

Povara primarilor cu mai multe responsabilităţi şi mai puţine posibilităţi

Primarii raionului Ocniţa s-au întrunit într-o şedinţă la care au participat oficiali din diferite domenii de activitate.

Întrunirea s-a organizat în incinta Consiliului Raional, fiind prezidată de către Vasile ROMANIUC, preşedinte de raion şi reprezentatul Guvernului în teritoriu, Eugeniu CUŞNIR.

????????????????????????????????????

Scopul întrunirii a fost de a uşura povara primarilor şi, a le adăuga mai multe responsabilităţi.

Şedinţa a debutat cu un mesaj de salut din partea preşedintelui de raion care, a menţionat importanţa acestei întruniri, în prezenţa reprezentantului Cancelariei de Stat.

Despre modalitatea de întocmire corectă a proceselor verbale cu privire la contravenţii şi aplicarea noilor modificări a codului Contravenţional al RM, le-a vorbit Alexandru TCACI, consultant, procuratura Ocniţa.

edit 1515

Şeful Inspectoratului de Poliţie Ocniţa, Oleg COJOCARI, a îndemnat primarii la o colaborare lucrativă, venind cu rugămintea către ei să fie mai receptivi la adresările şi sesizările venite din partea organului de poliţie.

edit 1552

Cu privire la respectarea legislaţiei, privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, a raportat Pavel GÎSCA, medic şef sanitar de Stat al raionului Ocniţa.

Ce trebuie să întreprindă primarii ca monumentele de for public să obţină statut juridic de protecţie, au aflat de la  Jana ADAMCIUC, specialist principal, secţia Cultură care, le-a vorbit detaliat despre paşii care trebuie întreprinşi.

Şeful secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Boris SÎTNIC a informat primarii despre Programul de executare a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din sat.

Iurie CATARAGA, specialist superior, Direcţia Economie, le-a  oferit primarilor  informaţie despre Achiziţii publice la finanţarea şi întreţinerea drumurilor. Cu unele precizări la subiectele ce ţin de finanţare, a intervenit Ghenadie GUMENÎI de la Direcţia Finanţe a CR.

În cadrul şedinţei, primarii au fost înştiinţaţi şi despre faptul cine are dreptul să întreprindă lucrări de reparaţie curentă a instalaţiilor electrice din subordinea primăriei. La acest subiect le-a oferit informaţie inspectorul de la Inspecţia Energetică, Andrei GÎRTOPAN.

Despre importanţa modului sănătos de viaţă, precum şi despre promovarea sportului prin localităţile raionului şi, susţinerea tineretului în participarea la diferite competiţii sportive, a vorbit Victor URSAN, specialist principal în probleme, tineret şi sport la CR.

Ce trebuie să întreprindă un primar în cazul unor calamităţi naturale, au aflat de la Veaceslav PÎSLARUC, specialist, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie.

Inspectorul de la Inspecţia Muncii, Ruslan LESNIC a oferit primarilor o informaţie generală despre setul de acte care pot fi solicitate de inspectorii de muncă în cadrul vizitelor de control. Referitor la acest subiect primarii au solicitat un seminar aparte.

Cum şi cui pot fi aplicate sancţiuni contravenţionale sub formă de muncă remunerată în folosul comunităţii, a venit cu o informaţie succintă Andrei NICULCEA, şeful Biroului de Prabaţiune Ocniţa.

În cadrul şedinţei, primarilor le-a fost prezentată o ofertă informaţională, întru susţinerea activităţii lor, de către reprezentanţii Centrului NEXUS Moldova care, acordă ajutor migranţilor moldoveni prin conectarea acestora cu reprezentanţii sectorului public, privat şi asociativ, în vederea atingerii unor maxime pentru toţi actorii implicaţi în procesul migraţiei şi dezvoltării, atât în Moldova, cât şi din ţările de destinaţie.

A culminat şedinţa cu Diplome din partea Guvernului, înmânate unor primari. Pentru merite şi succese deosebite în domeniul de activitate a fost menţionat primarul de Ocniţa Ion CIUMAC şi primarul de Mereşeuca, Emilia ALBU.

A finalizat întrunirea cu un mesaj de mulţumire din partea preşedintelui de raion, Vasile ROMANIUC  care, totodată, a venit cu propunerea de a iniţia o Zi a Curăţeniei prin toate localităţile raionului, cu participarea întregii comunităţi. Ideea a fost susţinută de către toţi primari, rămâine doar să prindă viaţă în realitate.

Ludmila Podgurschii

edit 1528

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий