Home / Cotidian / RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA FURTURILOR DE ANIMALE ŞI PĂSĂRI

RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA FURTURILOR DE ANIMALE ŞI PĂSĂRI

RECOMANDĂRI  PRIVIND  PREVENIREA

FURTURILOR  DE  ANIMALE ŞI PĂSĂRI

19de41fcbf2f248dd3c3cf3e720ee7f7 

Inspectoratul de Poliţie  Ocniţa întru prevenirea furturilor de păsări şi animale vine cu unele recomandări, şi anume:

 • In timpul nopţii asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare, etc.) uşile grajdurilor sau anexelor gospodăreşti unde ţineţi animalele şi pasările;
 • Pe cît posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul zonelor unde sunt acestea, dar nu uitaţi, unul sau doi cîini de paza vă pot scuti de multe neplăceri;
 • Animalele lăsate fără supraveghere pe păşuni, izlazuri sau pe marginea drumului constituie o pradă uşoară pentru hoţi, nu le creaţi această posibilitate;
 • Duceţi animalele la păşunat împreună cu ceilalţi săteni si asiguraţi prin rotaţie paza acestora, iar daca aveţi posibilitatea, angajaţi o persoană cunoscută si responsabilă pentru a face acest lucru;
 • Nu amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanta mare de locuinţa, sau in locuri izolate, fără să asiguraţi paza acestora;
 • Daca va-ţi hotărît să vindeţi un animal, nu-l daţi pe promisiuni, încasaţi banii in momentul vânzării;
 • Atelajele înhămate lăsate fără supraveghere în stradă constituie un pericol pentru circulaţia publica, dar şi o tentaţie pentru hoţi;
 • Cînd plecaţi de acasă rugaţi vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze locuinţa, procedaţi la fel şi dumneavoastră cînd aceştia sunt plecaţi;
 • Solicitaţi si acordaţi sprijin Poliţiei pentru prevenirea furturilor de animale si alte bunuri din gospodăria dumneavoastră.

 

Pentru creşterea eficienţei prevenirii comiterii acestui gen de furturi, o importanţă deosebită o are cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor care favorizează şi generează furturile de animale.

Dintre acestea, putem aminti:

 • Lipsa de vigilenţă a paznicilor sau lipsa pazei la fermele de creştere a animalelor şi păsărilor.
 • Lipsa controlului de către conducerile unităţilor respective, privind modul de executare a serviciului de către personalul de pază.
 • Inexistenţa sau executarea superficială a pazei comunale pe raza localităţilor rurale.
 • Neglijenţa în asigurarea locurilor unde sunt adăpostite animalele, în cadrul gospodăriilor particulare.
 • Lăsarea liberă a animalelor la păşunat sau pe izlazuri, fără a fi organizată paza acestora.
 • Neincluderea în itinerarele de patrulare de către Poliţie a zonelor mărginaşe, caselor izolate şi fermelor zootehnice.
 • Neasigurarea corespunzătoare a iluminatului public în localităţi, a gospodăriilor particulare, a perimetrelor fermelor zootehnice, precum şi lipsa sistemelor de pază şi alarmare corespunzătoare.

 

În cazul cînd din proprietatea Dvs., sau de pe păşune au fost sustrase animale sau păsări, în mod de urgenţă anunţaţi telefonic Poliţia la tel. 902 şi depuneţi o sesizare, în care să descrieţi cele întâmplate, la cea mai apropiată secţie, sector sau post de poliţie.

About rciumac

Check Also

ÎM «Apă-Canal Ocnița» solicită eliberarea Autorizației de mediu

  ÎM «Apă-Canal Ocnița» solicită eliberarea Autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei din …

Добавить комментарий