Home / EdinetGaz / SRL”Edineț-gaz” informează

SRL”Edineț-gaz” informează

SRL”Edineț-gaz” informează

 

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți omenești și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:

 

În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

  1. Se sistează imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
  2. Se închid robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
  3. Se deschid ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Se apelează la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174 

Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se coneactează / deconectează lămpile şi aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.

 

Indicatii speciale — La utilizarea gazelor naturale este interzis:

  • aprinderea foculuidacă aparatul consumator de combustibili gazoși nu este etanș sau nu are tiraj;
  • lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
  • obturarea coșuluide fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
  • modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
  • dormitul în încăperi cu focul aprins;
  • dormitul în încăpericu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș (reșou, aragaz etc.);

 

Autorizarea executării lucrărilor de terasament în zona de protecție a comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, este emisă numai de Autorităţile administraţiei publice locale.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 902 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

       Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

             

Cu respect,

     

Director-interimar                                   Igori  NEPEIVODA

About rciumac

Check Also

Ce măsuri sunt necesare în caz de sesizare a mirosului de gaze

    Stimaţi consumatori! Pentru a preîntâmpina avariile şi accidentele ce s-ar putea produce în …

Добавить комментарий