Home / EdinetGaz / SRL”Edineț-gaz” informează:

SRL”Edineț-gaz” informează:

SRL”Edineț-gaz” informează:

 

Stimaţi consumatori!

Pentru a preîntîmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea gazelor naturale în gospodăria casnică,în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire,  SRL “Edineţ-gaz” Vă roagă să respectaţi Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor din ”Cerinţele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”.

Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:

În cazul sesizării mirosului de gaze:

 1. Să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
 2. Să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
 3. Să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
 4. Să apeleze la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:
 5. Ocniţa 904 sau 027120174
 6. Otaci 027179204

Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze / deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte.

În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:

 1. Să informeze Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică;
 2. Să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării / deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi a scînteilor;
 3. Pînă la sosirea echipei de intervenţii să organizeze aerisirea încăperii.

SRL “Edineţ-gaz” Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie și Vă atenţionează, că Consumatorilor li se interzice:

 • să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
 • să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

3) să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

4) să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;

5) să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

 

Pentru a preîntîmpina deteriorarea comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze și altele), pînă la demararea lucrărilor de terasament, e necesar să primiţi de la autorităţile administraţiei publice locale Autorizaţie (permisiune) pentru efectuarea lucrărilor de terasament.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 902 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de Codul Administrativ. 

                                                                                             Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

 

 

 

 

Cu respect,

     

             Director interimar                                          Igori  NEPEIVODA

 

 

 

About rciumac

Check Also

Ce măsuri sunt necesare în caz de sesizare a mirosului de gaze

    Stimaţi consumatori! Pentru a preîntâmpina avariile şi accidentele ce s-ar putea produce în …

Добавить комментарий