Home / Cotidian / Un nou regim fiscal simplificat privind impozitul pe venit ai persoanelor fizice

Un nou regim fiscal simplificat privind impozitul pe venit ai persoanelor fizice

 

 

A N U N Ț

media_142045036587090400

               Inspectoratul Fiscal de Stat Ocnița comunică că începând cu anul 2017, în baza modificărilor şi completărilor Codului fiscal, a fost stabilit un nou regim fiscal simplificat privind impozitul pe venit ai persoanelor fizice care desfăşoară activitate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat — Activitate independentă.

Activitatea independentă constituie o activitate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) desfăşurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării căreia se obţine venit.

p3-19

Cota impozitului pe venit constituie 1% din venitul din activităţi independente obţinut, dar nu mai puţin de 3000 de lei anual.

înregistrarea activităţii independente

Depuneţi la Serviciul Fiscal de Stat cererea de înregistrare a activităţii independente, cu anexarea:

  • Copiei buletinului de identitate;
  • Copiei de pe documentul ce atestă procurarea legală a maşinii de casă şi control (MCC) de pe piaţa internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
  • Contractului privind asistenţa tehnică pentru MCC;
  • Cărţii tehnice;
  • Registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
  • Registrului MCC;
  • Instrucţiunilor de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC;
  • evaziune-fiscala-370x260
  • Copiei documentului eliberat de instituţia financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).

Contribuabilul, în prima perioadă fiscală, este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea MCC utilizate în activitate. Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului, iar declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

0 800 1525 — Centrul Unic de Apei al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md — pagina oficială a SFS

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий