Home / Cotidian / Aflați cum Promo-LEX a apreciat nivelul transparenței activității Administrației Publice Locale de nivelul II în raionul Ocnița

Aflați cum Promo-LEX a apreciat nivelul transparenței activității Administrației Publice Locale de nivelul II în raionul Ocnița

Aflați cum Promo-LEX a apreciat nivelul transparenței activității Administrației Publice Locale de nivelul II în raionul Ocnița

În incinta Consiliului Raional Ocnița, coordonatorul regional al asociației Promo-LEX – Călin APOSTOL – a prezentat ”Raportul nr. 2 privind Monitorizarea transparenței activității administrației publice locale de nivelul II și a UTA Găgăuzia.”  La întrunire au participat autorități ai Consiliului Raional.

Activitatea Administrației Publice Locale de nivelul II rămâne, în continuare, insuficient de transparentă în raionul Ocnița. Din cei 9 indicatori analizați, doar 2 s-au executat. Concluziile au fost făcute de către Promo-LEX în cadrul prezentării raportului.

Promo-LEX a monitorizat transparența activității Administrației Publice Locale de nivelul II din 35 de entități teritoriale, adică 32 de raioane, municipiul Chișinău, municipiul Bălți și UTA Găgăuzia.

Cel mai transparent la publicarea pe pagina web este Consiliul Raional Strășeni ( 7 indicatori executați), urmat de Fălești și Bălți (6 indicatori din cei 9). Nicio entitate teritorială n-a executat toți cei 9 indicatori.

Potrivit experților asociației Promo-LEX, transparența în procesul decizional se bazează în esență pe doua principii:

 1. a) informarea cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate despre inițierea elaborării deciziilor și despre consultarea publică pe marginea acestora;
 2. b) asigurarea de posibilități egale pentru participarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate la procesul decizional.

Respectiv, identificarea gradului de transparență a pregătirii și desfășurării ședințelor autorităților deliberative ale APL s-a realizat în baza următoarelor proceduri: anunțarea despre desfășurarea ședințelor; caracterul deliberativ al ședinței; aprobarea ordinii de zi în cadrul ședințelor autorităților deliberative; participarea și observarea liberă a ședințelor, transmiterea live a ședințelor și publicarea deciziilor adoptate.

Potrivit raportului Promo-LEX, pentru a comunica cu cetățenii și grupurile interesate, Consiliul raional Ocnița cel mai des apelează la plasarea anunțurilor pe pagina web a Consiliului Raional –http://ocnita.md/

Pentru asigurarea transparenței maxime a procesului decizional, coordonatorul regional Nord Promo-LEX, Călin Apostol a sugerat funcționarilor publici din Ocnița și unele RECOMANDĂRI PRACTICE:

 • Utilizarea panourilor informative.
 • Informarea publicului prin intermediul presei locale. Stabilirea relațiilor de colaborare și comunicare cu cetățenii raionului.
 • Transmiterea live a ședințelor. Deși este un procedeu relativ nou pentru RM, în raionul Ocnița poate fi realizabil, căci pe acest teritoriu activează serviciul de presă (locală) online EDIT Media, produs mediatic deja cunoscut în mediul online.
 • Numirea unei persoane responsabile privind transparența decizională a paginii web a APL II. Publicarea numelui, prenumelui, funcția și numărul de contact a persoanei responsabile.
 • Publicarea pe pagina web a APL a Regulilor interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul deciz
 • Publicarea pe pagina web a APL a Programelor de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor ce urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice.
 • Publicarea Anunțurilor privind inițierea elaborării deciziei pe pagina web.
 • Publicarea pe pagina web a APL a Rezultatelor consultării publice.
 • Publicarea Raportului anual al autorității publice privind transparența procesului decizional.
 • Oferirea răspunsurilor, în limite legale și volum complet, la solicitările de informație oficială parvenite din partea cetățenilor.
 • Publicarea informației despre deciziile adoptate în cadrul tuturor ședințelor.
 • Elaborarea și plasarea pe pagina web a Codurilor instituționale de etică.
 • Publicarea pe pagina web a planului de integritate instituțional.
 • Publicarea datelor persoanei responsabile de modulul anticorupție.
 • Publicarea pe pagina web a numărului de telefon anticorupție.

Călin Apostol a prezentat al II-ea Raport din cele 5 preconizate. Aceste Rapoarte de monitorizare a transparenței activității administrațiilor publice au misiunea de a verifica conformitatea gradului de transparență a proceselor decizionale derulate de către APL de nivelul II și UTAG cu prevederile legale în domeniu, precum și corespunderea acestora cu documentele de politici și acțiunile asumate de către autoritățile publice.

Potrivit experților Promo-LEX, toate acestea se fac cu scopul de a încuraja autoritățile locale să confere transparență deciziilor lor, astfel încât cetățenii să fie parte a planurilor și acțiunilor care îi vizează pe ei direct.

Ludmila Podgurschii

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий