Home / Educatie / Şedinţa Consiliului raional al elevilor în gimnaziul Gîrbova

Şedinţa Consiliului raional al elevilor în gimnaziul Gîrbova

Şedinţa Consiliului raional al elevilor în gimnaziul Gîrbova

      Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii.Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.

DSCN4118

Pe data de 30 aprilie membrii CRE din raionul Ocniţa s-au întrunit într-o şedinţă de lucru, de data aceasta în incinta gimnaziului Gîrbova.Scopul acestei reuniuni a fost împărtăşirea experienţei de activitate a Coniliului de Elevi a gimnaziului. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de Direcţia gimnaziului şi membrii CE ai gimnaziului în frunte cu preşedintele Tcaci Eugen. Cu o suită de  dansuri de salut a venit şi ansamblul de dansuri populare ,,Opincuţa”, conducător artistic doamna Sprînceană Victoria.

DSCN4358

Referindu-ne, în primul rând, la rolul reprezentativ Consiliul elevilor din gimnaziul nostru a acumulat o bogată practică de activitate. Alături de ei a fost mereu o doamnă receptivă şi creativă, doamna Velişco Rodica, organizatorul activităţii educative. De o susţinere mare se bucură Consiliul de Elevi mai ales din partea Administraţiei şcolii în persoana directoarei Cerneţcaia Angela.

DSCN4109

Din această perspectivă şi responsabilitatea Consiliului de Elevi este şi ea mai mare, deaceea membrii consiliului şi-au propus ca scop să susţină interesele elevilor, să organizeze  proiecte şi activităţi cu si pentru elevi, să disemineze

informaţii despre evenimente şi oportunităţi, să  strângă feedback-ul din partea

elevilor, să promoveze imaginea gimnaziului pe fonul raionului.

Întrunirea a avut un program de lucru încărcat. Şedinţa a fost prezidată de Carolina Juraveli, Preşedintele CRE din raionul Ocniţa şi doamna Sturzinschi Ecaterina, coordonatorul CRE. A fost dat citirii agenda de lucru.

Conform acesteea cu un raport de activitate a  Consiliului de Elevi al gimnaziului Gîrbova în anul de studii 2016-2017, a venit în faţa celor prezenţi

Tcaci  Eugen -preşedintele Consiliului de Elevi al gimnaziului Gîrbova.

DSCN4202

Prezentarea a cuprins o menţionare şi ilustrare a activităţilor organizate de către membrii CE al gimnaziului.

După partea teoretică membrii CRE au lucrat în 2 ateliere: ,, Cartea-temelie a Culturii şi Educaţiei” şi ,, Tânărul  jurnalist”.Moderatori au fost respectiv Tcaci Eugen, preşedintele CE şi Palamarciuc Dana – membru al CE; redactor -şef a publicaţiei gim.Gîrbova ,,Univers Şcolar”.Una din problemele cele mai stringente care se observă la actualii elevi este lipsa interesului pentru lectură, şi anume a cărţilor, ziarelor, revistelor.Mediul online, internetul şi-au pus accentul în această problemă.Iată de ce în gimnaziul Gîrbova s-a pus accentul pe carte şi lectură.Membrii CE care au activat în primul atelier au demonstrat ce metode au folosit ei în promovarea lecturi cărţilor.Cei ce au activat în atelierul tânărului jurnalis au învăţat practic cum se face un ziar şcolar, fiind ei înşişi autorii articolelor. Materialele lucrate vor fi incluse în editarea ziarului ,,Univers Şcolar” care va apărea în luna mai.

DSCN4295 DSCN4053

About rciumac

Check Also

INTERVIU/Dumitrița PÎRLEA — unica elevă din raionul Ocnița cu 10 pe linie la BAC

Dumitrița Pîrlea este absolventă a Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu din orașul Ocnița. Tânăra, pasionată de …

Добавить комментарий