Home / Aviz / Concurs pentru ocuparea funcţiei de director la grădiniţa “Andrieş” din comuna Grinăuţi-Moldova

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director la grădiniţa “Andrieş” din comuna Grinăuţi-Moldova

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director la grădiniţa “Andrieş” din comuna Grinăuţi-Moldova

A V I Z


Primăria comunei Grinăuţi-Moldova anunţă concurs pentru ocuparea functiei de director la grădinița ”Andrieş”. 
La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare în domeniul de formare profesională — educația preșcolară , între 22 și până la 65 ani.
Dosarele de participare la concurs se pot depune la primăria comunei Grinăuţi-Moldova în termen până la 23martie 2018, inclusiv, între orele 8 00-17 00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:
1) cerere de participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
6) curriculum vitae;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale , etc.
Informații suplementare: tel. 0/271/ 74— 272; 74-459 sau e-mail: primariagrinautimoldova@mail.ru

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий