Home / Aviz / Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului proprietății  funciare.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului proprietății  funciare.

 

A V I Z

          Primăria or. Ocniţa ( str. M. Viteazu,1) ,  din motivul că actualmente  efectuează lucrări  cadastrale  în cadrul     Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile ,avînd ca temei acordul specialistului  pentru reglementarea  regimului proprietății  funciare, ce deține la zi statut de pensionar , adresări ale  tinerilor specialiști din domeniu ,    anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului proprietății  funciare.

            La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   —  ingineri cadastrali; ingineri  evaluatori ai bunurilor imobile  ș.a.  ,  vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă  cursiv; familiarizați cu legislaţia  în domeniu; cu 1 an de experiență   profesională  și  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet  ,  cu   abilităţi de lucru cu comunitatea,fără antecedente penale , neprivați  de dreptul de a ocupa funcții publice și  care nu dețin  statut de pensionar pentru  limită pe vîrstă       .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la  11 octombrie   2021 , între orele 800-1600, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-30-78 ;  e-mail primaria.ocnita@mail.ru

About rciumac

Check Also

Primăria orașului Ocnița  Aviz Concurs   I etapă

Primăria orașului Ocnița  Aviz Concurs   I etapă Primăria orașului  Ocnița anunță membrii comisiei și candidații …

Добавить комментарий