Home / EdinetGaz / Folosiți corect instalațiile de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică!

Folosiți corect instalațiile de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică!

 

 

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea avariilor şi accidentelor cu pierderi de vieți umane si distrugeri de bunuri materiale, cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire,  se vor respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:

 

În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

  1. Se sistează imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
  2. Se închid robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
  3. Se deschid ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Se apelează la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se conectează / deconectează lămpile şi aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.

 

SRL “Edineţ-gaz” Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie și Vă atenţionează, că Consumatorul are următoarele obligații (Extras din Hotărîrea ANRE Nr.113 din 19.04.2019):

1). Să asigure întreținerea instalațiilor sale de gaze naturale în stare bună de funcționare;

2). Să posede cunoștințe necesare cu privire la utilizarea gazelor naturale și să respecte regulile de securitate stipulate în ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr. 552 din 12 iulie 2017;

3). Să utilizeze gazele naturale în mod rațional, inofensiv, eficient și fără fraude;

4). Să nu consume gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare.

Consumatorului i se interzice (Extras din ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr. 552 din 12 iulie 2017):

  • Să supună unor modificări construcția utilajului gaz. Să modifice construcția sistemelor de evacuare a gazelor și de ventilație. Să astupe canalelele de ventilație, ”buzunarele” și gurile canalului de ventilație destinate pentru curățarea canalelor de evacuare a gazelor;
  • Să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze și canalele de evacuare a gazelor arse;
  • Să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
  • Să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

4) Să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

5) Să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;

    6) Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

 

Autorizarea executării lucrărilor de terasament în zona de protecție a comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, este emisă numai de Autorităţile administraţiei publice locale.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

                                                                         

Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

 

About rciumac

Check Also

Объявление. Продается недостроенное административное здание в г. Атаки

      ООО «Единец-газ» предлагает к продаже недостроенное административное здание в г. Атаки по ул. …

Добавить комментарий