Home / EdinetGaz / Instrucțiuni cu privire la folosirea gazelor naturale în perioada sezonului de încălzire

Instrucțiuni cu privire la folosirea gazelor naturale în perioada sezonului de încălzire

 

Stimaţi consumatori!

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, se vor respecta cu strictețe urmatoarele instrucțiuni:

În cazul sesizării mirosului de gaze:

  1. Să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
  2. Să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
  3. Să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
  4. Să apeleze la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze / deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte.

 

SRL “Edineţ-gaz” Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie și Vă atenţionează, că Consumatorul are următoarele obligații (Extras din Hotărîrea ANRE Nr.113 din 19.04.2019):

1).Să asigure întreținerea instalațiilor sale de gaze naturale în stare bună de funcționare;

2).Să posede cunoștințe necesare cu privire la utilizarea gazelor naturale și să respecte regulile de securitate stipulate în ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr. 552 din 12 iulie 2017;

3).Să utilizeze gazele naturale în mod rațional, inofensiv, eficient și fără fraude;

4).Să nu consume gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare.

         

Pentru a preîntîmpina deteriorarea comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze și altele), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, pînă la demararea lucrărilor de terasament, e necesar să primiţi de la autorităţile administraţiei publice locale Autorizaţie (permisiune) pentru efectuarea lucrărilor de terasament.

 

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

                                                                          Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

 

 

About rciumac

Check Also

”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor”

  Stimaţi consumatori! Pentru a preîntîmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor …

Добавить комментарий