Home / Aviz / Ofertă de studii în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” din România, pentru anul universitar 2019-2020

Ofertă de studii în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” din România, pentru anul universitar 2019-2020

 • Ofertă de studii
 • în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” din România,
 • pentru anul universitar 2019-2020

Facultatea de comandă şi stat major, specializarea LOGISTICĂ.

 

Condiţii de înmatriculare:

— absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);

— vârsta cuprinsă între 18-23 ani împliniţi în cursul anului 2019;

— cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

— sunt „apţi medical”;

—  sunt „apţi psihologic”;

— au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

— nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă;

— nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

— în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora;

— candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunţa la aceste calităţi;

— acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

Detalii privind programa de desfăşurare a admiterii se pot accesa pe pagina de internet www.unap.ro/index.php/ro/admitere.

Dosarele vor conţine:

 • Copia legalizată a certificatului de naştere şi, acolo unde este cazul, tradusă în limba română;
 • Copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 • Copia paşaportului;
 • Cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de înscrierea la studii;
 • Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
 • Copia legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului în curs;
 • Copia legalizată a foii matricole, aferente studiilor efectuate;
 • Certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii;
 • Rezultatele la testările efectuate de către ataşatul apărării.

În acest sens, partea română solicită transmiterea dosarelor de înscriere a candidaţilor până la data de 08 iunie 2019.

 

      Doritori pentru înscriere la concurs se pot adresa la: Secţia adminisrativ-militară Ocniţa, str. Independenţei, 51 (Consliu raional Ocniţa, et. 6, biroul 602).

     Relaţii la tel: (0271) 2-60-80; 2-23-23.

 

About rciumac

Check Also

ÎM «Apă-Canal Ocnița» solicită eliberarea Autorizației de mediu

  ÎM «Apă-Canal Ocnița» solicită eliberarea Autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei din …

Добавить комментарий