Home / Concurs / Primăria or. Ocniţa anunţă CONCURS pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR LA BIBLIOTECA  PUBLICĂ ORĂȘENEASCĂ„ EMIL  LOTEANU„.

Primăria or. Ocniţa anunţă CONCURS pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR LA BIBLIOTECA  PUBLICĂ ORĂȘENEASCĂ„ EMIL  LOTEANU„.

A V I Z

 

Primăria or. Ocniţa anunţă CONCURS pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR LA BIBLIOTECA  PUBLICĂ ORĂȘENEASCĂ„ EMIL  LOTEANU„.

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare în domeniul bibliografie și  biblioteconomie, cu vârsta până la 65 ani, vorbitori de limba română şi rusă cursiv.

Dosarele de participare la Concurs se pot depune la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, / e- mail – primaria.ocnița@mail.ru / în termen până 08 decembrie 2022, inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin e-mail Dosarul de Concurs:

1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la Regulamentul  privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci ;

2) copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;

3) copiile actelor de studii, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

4) certificatul medical privind starea sănătăţii (formularul medical nr.086/e, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.1013 din 16 decembrie 2016, perfectat după data anunţării concursului);

5) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr.4 la Regulament.

6)  planul managerial de dezvoltare a bibliotecii pentru 3 ani.

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale , etc.

Informații suplementare: tel. 0/271/ 23078

About rciumac

Check Also

O discuție de suflet cu legendarul Denis VIERU, lider mondial la judo

  — Ce stă în spatele succesului unui sportiv desăvârșit, precum Dvs? — La general, …

Добавить комментарий