Home / Aviz / ”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor”

”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor”

 

Stimaţi consumatori!

Pentru a preîntîmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică, SRL “Edineţ-gaz” Vă roagă să respectaţi ”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor” și Vă atenţionează să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie.

 

În cazul sesizării mirosului de gaze se iau imediat urmatoarele masuri:

1. Să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;

2. Să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;

3. Să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;

4. Să apeleze la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Nu se aprinde focul, nu se fumează, nu se conectează / deconectează lămpile şi aparatele electrice, nu se utilizează soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, se încredinţează că mirosul de gaze lipseşte.

 

SRL “Edineţ-gaz” amintește consumatorilor de respectarea Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor, care pot evita o tragedie.

Este interzis:

· Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

· Să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

· Să folosească încăperile unde sînt instalații de gaze pentru somn și odihnă;

· Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

· Să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare și curățare a canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație;

· Să modifice instalațiile de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate.

 

Înainte de aprinderea focului la instalațiile de utilizare a gazelor naturale se fac urmatoarele operațiuni:

· Se verifică tirajul la aparatele racordate la coș; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor, care să asigure tirajul (curațirea coșului de fum, curațirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

· Se verifică funcționarea normală a canalelor de ventilare în încăperile unde funcționează instalații de utilizare a gazelor naturale.

 

Autorizarea executării lucrărilor de terasament în zona de protecție a comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, este emisă numai de Autorităţile administraţiei publice locale.

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904 despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

 

Administraţia SRL “Edineţ-gaz

About rciumac

Check Also

Folosiți corect instalațiile de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică!

    Stimaţi consumatori! Pentru preîntâmpinarea avariilor şi accidentelor cu pierderi de vieți umane si …

Добавить комментарий