Home / Cotidian / Şedinţa cu „scîntei” a primarilor ocniţeni

Şedinţa cu „scîntei” a primarilor ocniţeni

Şedinţa cu „scîntei” a primarilor ocniţeni

Marţi, 22 martie, primarii din cele 33 de localităţi ale raionului, alături de reprezentanţii APL de nivelul II, precum şi şefii de direcţii, secţii şi servicii ale CR Ocniţa, au ocupat pînă la refuz sala de şedinţe a CR. Scopul convocării de preşedintele raionului, d-l Vasile Romaniuc, în şedinţa ordinară, era de a familiariza primarii cu cele 8 subiecte de pe Ordinea de zi:

L

1.Modul de repartizare a taxei pentru folosirea drumurilor de autovehicole către APL de nivelul I de la APL de nivelul II; Raportor: Constantin Gudima, şef Direcţie Finanţe

  1. Prezentarea informaţiei ce ţine de repartizarea taxei de către APL de nivelul I în ultimii 5 ani; Raportor Boris Sîtnic, şef secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri
  2. Cu privire la inventarierea bunurilor imobile; Raportor: Alexei Galuşca, secretar CR
  3. Prezentarea setului model necesar de documente pentru autorizarea gunoiştilor din localitate; Raportor Romina Chiosa, şef Inspecţia Ecologică
  4. Prezentarea setului model necesar de documente pentru autorizarea pieţii din localitate; Raportor: Nadejda Cvasniţcaia, şef Serviciul Siguranţă Alimentară
  5. Cu privire la actele în domeniul legislaţiei muncii din APL; Raportor: Oleg Curea, şef Inspecţia Muncii
  6. Totalizarea Decadei „Mărţişor-2016” şi programarea manifestărilor viitoare; Raportor: Ludmila Belonoşca, şef serviciul Cultură
  7. Informaţii cu privire la modalitatea de acordare a ajutorului umanitar din partea Guvernului României. Raportor: Iurie Rusu, şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

 

????????????????????????????????????

A început şedinţa cu un cuvînt de introducere din partea d-lui Vasile Romaniuc care, recent, a revenit dintr-o vizită de lucru din Polonia. Dumnealui a vorbit despre cele văzute şi apreciate, în raport cu ceea ce avem noi, aici pe loc, menţionînd că acolo se lucrează cu proiectele mai mult, însă, ce ţine de activitatea culturală, la noi e la cel mai înalt nivel.

A venit cu îndrumări şi cuvinte de susţinere către aleşii locali şi, pentru a le uşura soluţionarea mai multor probleme sau..a le adăuga mai multe responsabilităţi, domnul preşedinte a menţionat că, astfel de şedinţe, se vor organiza regulat, pentru ca toţi împreună să formeze o echipă consolidată care, în primul rînd, să activeze în interesul societăţii.

…„Scîntei” din pietrele şoselei

Referitor la prima întrebare, d-l Gudima a vorbit explicit despre felul cum a fost repartizată taxa pentru folosirea drumurilor de autovehicole către APL I şi II. „Toate taxele se plătesc în bugetul de stat al RM. Însă, ce ţine de această taxă, este stipulat că 50% din suma ei vine în bugetul raional. Această sumă – 100% — este repartizată, mai apoi, la reparaţia şi menţinerea drumurilor publice… Acum, la moment, sunt 2 subiecte în dezbatere, iniţiate de Ministerul Finanţelor şi cel al Transportului. Ministerul Transportului vine cu propunerea de a întreţine doar acele drumuri care leagă cel puţin 4 localităţi. Restul drumurilor locale care leagă, de exemplu, 2 localităţi, să fie transmise la balanţa CR. Ministerul de Finanţe propune ca şoferii să nu achite Taxe pentru drumuri, dar să fie introdus un Impozit pe autovehicole. Impozitul pentru autovehicole este prevăzut pentru toţi proprietarii care au înregistrate unităţi de transport, indiferent de vîrsta proprietarului sau starea autovehicolului. De scutire vor putea beneficia doar invalizii care au unitate de transport specială destinată persoanelor invalide. Iar acei invalizi care au maşini obişnuite, nu vor avea nicio scutire la acest impozit.  Care este beneficiul implementării acestei Legi ce poate intra în vigoare doar la anul viitor? În primul rînd, conform datelor de la Registru, referitor la autovehicolele înregistrate la noi în raion, taxa incasată va fi de 3 ori mai mare. Banii vor fi distribuiţi între primăriile localităţilor, conform numărului de proprietari de maşini. Ce probleme pot apărea în caz de implementare a acestei Legi? În primul rînd, dispare venitul la bugetul raional şi nu se vorbeşte ce să facem cu drumurile care asigură accesul spre localităţi. A doua problemă ar fi numărul mare de persoane nemulţumite care ar trebui să achite impozit pentru maşina demult ruginită. Soluţia pentru oameni ar fi de a-şi face ordine în documente, căci va avea de plătit, atît timp cît are înregistrată după el unitatea de transport„. Şeful Direcţiei Finanţe a sugerat primarilor ideea de a informa cetăţenii prin localităţi, pentru orice inventualitate, să-şi facă ordine în lista bunurilor ce sunt înscrise după ei.

Odată cu finisarea primei întrebări de pe Ordinea zilei şi, începerea celui de al doilea subiect, raportat de către d-l B. Sîtnic, au pornit şi „scînteiele”. Primarii au intrat în discuţii tensionate, manifestîndu-şi nemulţumirea de felul cum au fost distribuiţi banii către APL de nivelil I pentru repararea şi întreţinerea drumurilor locale. „Unor primării – sute de mii, altor – zeci, altele – nu se regăsesc pe lista de repartizare a acestor taxe.. Cine se ocupă de evaluarea drumurilor? Cine constată care localitate are nevoie, în primul rînd, de reparaţie a drumurilor? Cine stabileşte suma de bani necesară pentru lucrările înfăptuite? – sunt unele din întrebările puse de primari. În acest context, a răbufnit şi primarul de Mihălăşeni, d-l Leonid Ţurcan: „..Nu împărţiţi banii după diferite interese…!!! Nu vă bateţi joc atîta de drumul ce duce spre Colegiul Agroindustrial!”. „Colegiul e a republicii, poate şi statul să aibă grijă”, cineva menţionase. „Colegiul – Da, iar drumul spre el – e al raionului”, nemulţimit răspunse primarul de Mihălăşeni, pe teritoriul căruia se află această instituţie de învăţămînt. Şi primarul de com. Ocniţa şi-a exprimat nemulţumirea. „Cînd va fi finisată reparaţia drumului spre Maiovca?..”

D-l Romaniuc a încercat să liniştească spiretele aprinse, venind şi cu alte explemple de stare a drumurilor din unele localităţi ale raionului care, nu pot fi numite drumuri, dar adevărate „gropi negre” pentru conducătorii auto. Totodată şi-a exprimat nemulţumirea de felul cum sunt repartizaţi banii spre bugetul raional din partea statului. „Atît timp cît interesele politice sau personale vor fi mai presus decît cele ale cetăţenilor, în ţară nu poate fi mai bine..”, menţionase preşedintele de raion.

 

INCREDIBIL! Imobilul este –proprietarul, ia-l de unde nu-i

Despre următorul subiect ce ţine de inventarierea bunurilor imobile, a vorbit d-l A. Galuşca. „Anual, APL de nivelul I şi II efectuează evaluarea bunurilor, întocmesc actul de inventariere şi este prezentat Consiliului spre aprobare. Stimaţi primari, sunteţi obligaţi de a întocmi Registrul bunurilor imobile ce vă aparţine. Totodată, sunteţi obligaţi şi să înregistraţi aceste bunuri la Cadastru….Avem şi la nivel raional, precum şi la cel republican, imobile care nu dăm de capăt cui aparţin. Însă, este o circulară de la Ministerul Economiei care ne oferă dreptul de a dobîndi dreptul de proprietate a astfel de imobile aflate pe teritoriul raionului… Este de lucru la acest capitol”, a accentuat secretarul CR.

 

Gunoişti autorizate şi…iazuri cu deşeuri „autorizate”

Încă o problemă cu „dureri de cap” pentru primari – gunoiştile din localitate. D-na Romina Chiosa a informat audienţa despre cerinţele ecologice referitor la acest subiect, despre necesitatea autorizării gunoiştilor.  Replici din partea primarilor, nu s-au lăsat multaşteptate. „Ştim noi despre autorizarea gunoiştilor….”. Primarul de Lipnic, d-l Ion Cuşnir, nerăbdător, căci insistent, de ceva timp caută soluţia de a stopa scurgerea deşeurilor de la Spitalul raional într-un iaz din centrul satului, întrebase, din nou, ce poate să facă în cazul dat? Cu o întrebare ce ţine de tăirea plopilor de pe marginea drumurilor, şi dacă vor fi sădiţi alţi copaci în loc, a intervenit chiar preşedintele raionului. Şefa Inspecţiei Ecologige răspunse că sunt supuşi tăieri doar acei care au un termen de exploatare de 50-60 de ani. Alţi copaci vor fi sădiţi în loc.

 

Dispute aprinse în jurul brînzei de pe marginea drumului

Nadejda Cvasniţcaia, şefa serviciului Siguranţă Alimentară, find însoţită de specialiştii: Viorel L., Ana V., Alexandru P., au prezentat un raport bine structurat, aducînd la cunoştinţă celor prezenţi mai multe subiecte importante: din domeniul protecţiei plantelor; boli şi dăunători, de utilizarea pesticidelor, de întreţinere şi îngrijire a animalelor, a stupurilor de albini şi păşune, însă, cel mai mult s-a referit la autorizarea pieţii din localitate. Soluţia cea mai simplă ar fi ca fiecare piaţă din sate să aparţină unor agenţi economici sau unei Asociaţii obşteşti. Însă, din motivul că venitul e mic şi probleme multe, niciun agent economic nu-şi ia această responsabilitate. Ea rămîne a fi pe umerii primarilor care vor să ajute localnicii să-şi realizeze producţia de acasă şi, totodată, să-şi cîştige un ban pentru existenţă, însă, se primeşte că încalcă Legea. Conform raportorilor, Administraţia Publică Locală de nivelul I (primăria) împreună cu organele interne (sectoristul) trebuie să ieie măsuri, să reglementeze acest lucru sau să stopeze activitatea pieţii. „E teritoriul vostru, gestionaţi-l corect! O dată amendaţi pe cineva şi vom termina cu vîndutul brînzei pe trotuare…” Primarii îndată au reacţionat „fierbinte”. „Noi deja de 4 ani luptăm cu acest fenomen, însă soluţia încă nu am găsit-o.Inspectoratul Fiscal ne propune ca cineva să fie responsabil, să aibă aparat de casă pentru a elibera cecuri etc, dar cine? Nimeni nu doreşte. Şi nici nu pot să opresc ca lumea să nu iasă la piaţă… Oameni buni, spuneţi-mi ce să fac?”, revoltător vorbise primarul de Hădărăuţi, d-l Iurie Lupu. Primarul de Bîrnova, d-l Victor Scutelnic, jurist de profesie, clar şi respicat a răspuns celora de la Siguranţa Alimentelor: „Nu vă exprimaţi corect! Cum pot eu să impun poliţistul să meargă cu mine să amendăm lumea, dacă el nu se află în subordinea mea? Şi cine trebuie să constate faptul încălcării? Hai veniţi voi!”. „Noi nu avem dreptul. Însă, ca primar, puteţi să nu permiteţi această piaţă”, venise răspunsul din partea lui d-lui Viorel Lungu. „Ce să fac? Să-i alung cu băţul..?”, întrebase primarul de Bîrnova, „…e o funcţie de-a primarului.. ”, „…Staţi oleacă, nu vă depăşiţi atribuţiile, ştiu eu funcţiile mele..” . După un şir de replici din partea mai multor primari, şefa Serviciului Siguranţă Alimentară, i-a îndemnat la conlucrare. „ Ce să vorbim de brînza ce se vinde în sate pe marginea drumurilor. Hai să ne uităm la piaţa din or. Ocniţa. Avem 2 paviloane special pentru realizarea lactatelor şi brînzeturilor, iar lumea aşa s-a deprins să vîndă în drum, şi noi aşa procurăm…inclusiv şi cei cu studii superioare şi funcţii de conducere…Asta e nivelul educaţiei noastre…”.

ATENŢIE! Noi verdicte

Al VI-ea subiect, raportat de d-l Curea, primarii obosiţi, au ascultat în tăcere profundă.  Dumnealui s-a referit la cîteva modificări din Codul Muncii. „..În multe primării curierul e paznic. Trebuie să diferenţiaţi. Nu dă Doamne, cu paznicul ceva se întîmplă în vremea serviciului de noapte, dumneavoastră vă alegeţi cu dosar penal, căci încălcaţi Codul Muncii. Acel paznic care are 120 de ore lucrate noaptea timp de 6 luni, dumneavoastră, stimaţi primari, sunteţi obligaţi să-l supuneţi unui control medical prin ordin. ..Altă întrebare – Regulamentul intern al unităţii. Fiecărui angajat trebuie adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiunile etc. Vă rog, adresaţi-vă cu orice întrebare ca să vă ajut, să nu să se întîmple că venim cu verificarea, iar fişa personală a angajatului nu e completă...”

 

Un final promiţător şi… dulce nu pentru toţi

Ca de obicei, cea mai pozitivă informaţie a fost adusă de cel mai optimist raportor – şefa secţiei Cultura, d-na Ludmila Belonoşca. Cu toate că avea pregătită o informaţie mai amplă, însă, ca să nu ia mult timp, s-a limitat doar la cuvinte de mulţumire adresate primarilor pentru susţinerea colectivelor artistice la participarea manifestărilor culturale. „Suntem apreciaţi nu numai la nivel raional, dar şi la cel republican…În special, mulţumesc d-lui primar de Lencăuţi, d-l Stanislav Bairac, pentru susţinerea colectivului folkloric „model” Lencăuţeanca, care îl admirăm duminica la emisiunea „La noi în sat”, Moldova 1. Maestrul Eugen Doga a apreciat la justa valoare şi interpretarea acordionistului Ghenadie Garaz, participînd, alături de colectivele noastre, la „Invită Elena Ter”. Primarul de Bîrnova în fiecare an înveşniceşte tezaurul cultural al satului…Mulţumesc pentru conlucrare tuturor primarilor… Ce ţine de manifestările programate, vă aduc la cunoştinţă că la 1 aprilie se va desfăşura seminarul lucrătorilor culturii; 10 aprilie – Cîntecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii – Victoria 71; 26 aprilie – 30 de ani de la accidentul nuclear din Cernobîl.  Şi, vă aştept  cu orice idei interesante, propuneri, referitor la scenariul dedicat Zilei Independenţei – 25 de ani de la proclamare.”.

În final a vorbit d-l Iurie Rusu despre modalitatea de acordare a ajutorului umanitar din partea Guvernului României. „..S-au schimbat categoriile de distribuire a acestui ajutor.  O parte a ajutorului constă în aprovizionare cu zahăr, a II – colete alimentare de 10 kg.  Pe raionul Ocniţa vor fi distribuite 329 de colete  şi 10 tone de zahăr. Zahăr primesc grădiniţele, conform numărului de copii, cîte 4 kg de copil. Colete vor primi numai copiii invalizi de la naştere. Vor beneficia şi bătrînii de la Azil, Casa de tip familial din Paladea…”.

 

O şedinţă cu „scîntei” şi cu multe „întrebări fără răspunsuri” – aşa poate fi caracterizată această întrunire a edililor ocniţeni, în care au avut posibilitatea să-şi oglindească „povara greutăţii” aruncată pe umerii lor, conştientizînd situaţia lor ingrată în faţa celor mai stringente probleme ale comunităţii.

Ludmila Podgurschii

 

  1. S. Despre alte subiecte fierbinţi discutate în cadrul întrunirii, vom reveni cu informaţii adăugătoare

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий