Home / Aviz / Comunicat de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă

media_142045036587090400 

Pentru asigurarea executării obiectivelor stabilite în planurile comune cu AAPL și în scopul monitorizării activității Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, pe 15 septembrie 2016 Inspectoratul Fiscal de Stat Ocniţa de comun cu șeful adjunct Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat- dl Cușnir Eugeniu,  registrator-șef al Oficiului Cadastral Teritorial Ocnița- dl Postolache Marcel şi șeful serviciului Relații Funciare și Cadastru al Consiliului raional Ocnița-dna Carabeț Adelina, a convocat primarii, perceptorii fiscali şi inginerii cadastrali din teritoriu într-o ședință de lucru. Agenda ședinței a cuprins următoarele subiecte:

  • modul de constatare și documentare a deținătorilor legali ai terenurilor, proprietari sau arendași, și asigurarea calculării corecte a impozitului pe bunurile imobiliare;
  • identificarea persoanelor care se folosesc de bunuri imobile cu destinație agricolă (repartizate la cota valorică sau transmise în contul achitării datoriilor fostelor gospodării agricole);
  • respectarea corectitudinii aplicării prevederilor art.171 alin.(3), ain.(4) din Codul Fiscal în partea ce ține de vărsarea mijloacelor bănești la buget, încasate în numerar de la contribuabili și virarea acestora la buget, în numele acestora;
  • a fost adusă la cunoştinţă scrisoarea IFPS nr.26-08/3-11-9199/5453 din 08 iulie 2016 “cu privire la necesitatea calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare, atît pentru bunurile care sunt evaluate de către organul cadastral, cît și cele neevaluate amplasate în raza unității administrativ-teritorială”.
  • Cadastru funciar la data de 01.06.2016 „Cu privire la impozitarea în anul 2016”, etc.

În acelaşi context , participanţii au fost  informați despre modificările parvenite la Legea nr. 231 din 23.09.2010 “cu privire la comerțul interior, accentul fiind pus pe condițiile de desfășurare a activităţii de comerţ, în partea ce ţine de depunerea notificării privind iniţierea activității de comerţ și alte aspecte ale legii”.

Concomitent, a fost pusă în discuție  situația creată la momentul actual, stabilindu-se un șir de sarcini concrete pentru redresarea situației privind restanța la bugetul local. Au fost nominalizate primăriile cu cel mai înalt nivel al încasărilor la situația actuală, dar și primăriile cu cel mai scăzut nivel al încasării restanțelor cu privire la impozitele pe proprietate.

Şedinţa  s-a desfășurat într-o atmosferă de comunicare binevoitoare,  avînd loc o interacțiune respectuoasă egală a angajaților fiscali cu participanţii la seminar.
 

Şef al Inspectoratului Fiscal de Stat                                     Igor VOLEAC

                    pe raionul  Ocniţa

 

 

 

 

 

About rciumac

Check Also

Din Legislația muncii. Securitatea și sănătatea la locul de muncă – în sectorul agricol

Recent, în satul Hădărăuți, a fost organizat un eveniment de informare a cetățenilor, cu privire …

Добавить комментарий