Home / Aviz / Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului local în cadrul primăriei com. Grinăuţi —  Moldova, rl Ocnița.

Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului local în cadrul primăriei com. Grinăuţi —  Moldova, rl Ocnița.

ANUNȚ

 

   Primăria comunei Grinăuţi —  Moldova, raionul Ocnița, anunță concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului local în cadrul primăriei com. Grinăuţi —  Moldova, rl Ocnița.

Scopul și Sarcinile de bază ale funcției publice vacante:

 1. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor Consiliului comunal;
 2. Asigurarea legalității actelor adoptate de Consiliul comunal și de primarul comunităţii;
 3. Asigurarea comunicării proiectelor actelor normative și a actelor adoptate/emise;
 4. Legalizarea și autentificarea actelor și documentelor;
 5. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;
 6. Asigurarea bunei funcționări a primăriei.
 7. Abilităţi în utilizarea calculatoarelor, echipamentelor informatice sau a altor tehnologii ori echipamente de lucru moderne;
 8. Capacitatea de a lucra în echipă

    Conditiile de participare la Concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba de stat;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 din 23.12.2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

         

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

 1. a) formular de participare specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. e) certificatul medical;
 6. f) cazier judiciar (se va prezenta de învingătorul concursului).

Notă:

 Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original, pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere.

 

Termenul de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a dosarelor:  20   iulie 2023, ora 14.00, în primăria comunei  Grinîuţi- Moldova. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplementare și de depunere a documentelor:

   Membrul  comisiei de concurs –  Ana  Culeac , specialist al  primăriei

  Telefon  de relaţii  — 0/271/ 74 272 , 069020985

 

 

About rciumac

Check Also

ÎM «Apă-Canal Ocnița» solicită eliberarea Autorizației de mediu

  ÎM «Apă-Canal Ocnița» solicită eliberarea Autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei din …

Добавить комментарий