Home / Cotidian / Şedinţă interactivă la Ocniţa cu participarea colonelului Gheorghe CAVCALIUC

Şedinţă interactivă la Ocniţa cu participarea colonelului Gheorghe CAVCALIUC

Şedinţă interactivă la Ocniţa cu participarea colonelului  Gheorghe CAVCALIUC, şef-adjunct al Inspectoratului General de Poliţie

 

Miercuri, 13 aprilie 2016, la Ocniţa, într-o vizită de lucru s-a aflat d-l Gheorghe Cavcaliuc, şef-adjunct al Inspectoratului General de Poliţie. În cadrul acestei vizite a fost organizată o întrunire a conducerii IGP cu administraţia raionului Ocniţa, primarii şi şefii serviciilor descentralizate întru informarea privind activitatea poliţiei, precum şi stabilirea unui parteneriat poliţie – primărie – comunitate.

Ludmilafh 639

Şedinţa a fost deschisă de către şeful Inspectoratului de Poliţie Ocniţa, d-l Andrei Axenciuc care, a prezentat publicului oaspeţii de rang înalt din cadrul acestei intrevederi.

Despre scopul întrunirii a vorbit d-l Gheorghe Cavcaliuc, şef-adjunct al Inspectoratului General de Poliţie.

Ludmilafh 641

„…Am venit astăzi aici să discutăm în mod interactiv orice problemă cu care vă confruntaţi şi, în calitate de reprezentant al Inspectoratului General de Poliţie, problemele care sunt de competenţa mea, vor fi soluţionate aici şi acum. Altele -care necesită o studiere aparte, implicarea altor instituţii, vor fi luate la control de mine personal ….Vă îndemn la colaborare, la un dialog deschis, să spunem lucrurilor pe nume şi să încercăm să schimbăm lucrurile spre bine. Multe rele în societate se întîmplă, pentru că oamenii nu sunt informaţi, nu ştiu ce spune Legislaţia, nu-şi cunosc drepturile, nu ştiu ce să facă într-o situaţie sau alta….Cine dacă nu noi, împreună cu dumneavoastră, stimaţi primari, purtăm responsabilitatea de a le oferi cetăţenilor o viaţă în siguranţă şi liniştită, o viaţă mai bună..”, menţionase din start d-l Cavcaliuc, îndenîndu-i pe toţi la un dialog sincer.

Ludmilafh 631

În acest context, de către d-na Svetlana Țurcan, Sef al Secției de prevenire a DGSP a IGP, primarii au fost informați despre două proiecte: „Supraveghere de Vecinătate” şi beneficiile acestuia, care funcționează în Moldova pentru al 3 an consecutiv, fiind un model econom şi eficient, bazat pe solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate şi, al doilea proiect — Centrul Mobil de Prevenire și Informare al Poliției, prin intermediul căruia este posibilă informarea cetățenilor, în localitatea selectată, pe diverse tematici relevante, cum sunt: delicvenţa juvenilă, măsurile și metodele de securitate, siguranţa personală şi a bunurilor materiale, etc..

Ludmilafh 635

Mai apoi, publicul a fost informat despre situația criminogenă în raion, pentru perioada anului 2015, familiarizat cu activitățile de prevenire și reducere a riscului de victimizare a cetățenilor, nivelul de conlucrare cu autoritățile publice locale.

Ludmilafh 656

În continuare, au fost puse în discuţie problemele cu care se confruntă primarii, după ce, d-l Gheorghe Cavcaliuc a emis cîteva ordine:

1.O dată la 6 luni, şeful Inspectoratului de Poliţie să vină cu un raport  în faţa primarilor, informîndu-i despre activitate, probleme şi rezultate acumulate, totodată ascultînd problemele primarilor, să ofere şi soluţii îndată;

2.Şefii de post să informeze permanent şi operativ primarii din teritoriu despre infracţiunile comise, pentru ca aceştia să se poată implica şi ei în depistarea infractorilor.

Şeful-adjunct al Inspectoratului general de poliţie a ascultat cu atenţie nu numai problemele, oferind îndată şi soluţii, dar şi multe cuvinte de laudă, recunoştinţă şi apreciere a lucrului dus de efectivul Inspectoratului de Poliţie Ocniţa, sub conducerea d-lui Andrei Axenciuc.

Ludmilafh 689

Şedinţa a culminat cu înmînarea unor Diplome de onoare oferite ospeţilor de către preşedintele raionului, d-l Vasile Romaniuc, în semn de mulţumire pentru lucrul ce-l îndeplinesc şi, la rîndul lor, reprezentanţii IGP au oferit  şi ei Diplome de onore – primarului de Mereşeuca , d-nei Emilia Albu; primarului de Bîrnova, d-lui Valeriu Scutelnic; primarului de or. Ocniţa, d-lui Ion Ciumac – în semn de recunoştinţă pentru colaborare şi problemele abordate.  După cum a promis domnul colonel din start, multe probleme au fost soluţionate pe loc, ba mai mult, au fost auzite şi unele doleanţe din partea primarilor, aşa precum acordarea gradului de locotenent-colonel  a ofiţerului superior de sector, al sectorului de poliţie nr. II, Otaci, d-lui Stepan Melnic şi,  acordarea unui premiu bănesc capitanului de poliţie, d-lui Culacov Vladimir, şef de post, ofiţer superior de sector, al sectorului de poliţie nr. II, Otaci, pentru reacţionare rapidă şi acordarea serviciului calitativ populaţiei. La iniţiativa d-nei Emilia Albu, pentru menţinerea ordinii publice  şi participarea activă la toate activităţile privind menţinerea ordinii publice  pe sectorul Mereşeuca, fiind desemnată ca cea mai liniştită localitate din raion, a fost menţionat şi locotenentul major de poliţie, d-l Adrian Pătrănică.

Ludmilafh 699

În final, d-l Vasile Romaniuc  a mulţumit d-lui Gheorghe Cavcaliuc, d-lui Andrei Axenciuc, precum şi tuturor reprezentanţilor structurilor interne prezenţi în  sală,  pentru disponibilitatea organizării unei astfel de întruniri ce invocă colaborare şi dezvoltare a spiritului civic în rîndurile comunităţii.

Ludmila Podgurschii

???????

P.S. În cadrul acestei şedinţe, preşedintele de raion a prezentat publicului noul şef-adjunct Ocniţa, Oficiul Teritorial Edineţ, Cancelaria de Stat – d-l Eugeniu Cuşnir.

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий