Home / Cotidian / Metoda de stabilire a noului salariu lunar pentru angajații din învățământ, cultură, tineret și sport, conform sistemului unitar

Metoda de stabilire a noului salariu lunar pentru angajații din învățământ, cultură, tineret și sport, conform sistemului unitar

Metoda de stabilire a noului salariu lunar pentru angajații din învățământ, cultură, tineret și sport, conform sistemului unitar

Începând cu data de 1 decembrie 2018, salariul lunar al personalului din unitățile bugetare se determină conform noii Legi, corespunzător funcțiilor, categoriilor de calificare, vechimii în muncă/treptelor de salarizare și valorii de referință stabilite conform legii.

 • Pentru prima dată în RM nici un angajat din sectorul public nu va primi salariu mai mic decât minimul de existență (actualmente circa 20% din angajați (40 mii) au un salariu mediu mai mic decât 2000 lei).

Salariu lunar va include salariul de bază şi toate sporurile, premiile şi alte drepturi salariale acordate suplimentar fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Salariu de bază va fi un element din partea fixă a remuneraţiei lunare la care are dreptul personalul din unităţile bugetare, corespunzător clasei de salarizare, în funcţie de categoria de calificare și vechimea în muncă. Treaptă de salarizare va include nivelul salariului de bază raportat la vechimea în muncă. Astfel, potrivit autorilor de proiect, sistemul de salarizare devine cu mult mai simplu, transparent și motivant.

Tabel. Funcții didactice din instituțiile de învățămînt general

(art.32, anexa 7 din legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar )

Cod funcție Denumire funcție Clasa de salarizare Coeficient de salarizare
Funcții didactice din instituțiile de învățămînt general
1.1.     Funcții de conducere
E4003 Director de liceu de categoria
   I 81 5,33
   II 79 5,11
   III 77 4,90
   IV 75 4,70
   V-VI 73 4,51
E4005 Director (șef) al altor instituții de învățămînt de categoria:
   I 74 4,60
   II 72 4,41
   III 70 4,23
   IV 68 4,06
   V-VI 66 3,89
1.2.    Funcții de execuție
E4015 Profesor în învățământul general 56 3,16
E4021 Învățător în învățământul general 54 3,03
E4016 Educator educație timpurie 52 2,97
E4019 Metodist în învățământul general 52 2,97
E4023 Educator 50 2,79
E4024 Maistru instructor 50 2,79
E4027 Pedagog social 39 2,21
E4025 Acompaniator 39 2,21

Note:

Clasa de salarizare pentru funcțiile de conducere ale instituțiilor de învățămînt, care nu sunt raportate la una din categoriile instituțiilor enumerate, se stabilesc cu o reducere de 2 clase de salarizare față de clasa stabilită pentru funcția „Director (șef) al altor instituții de învățămînt de categoria V-VI”.

Cadrelor didactice, inclusiv cu profil sportiv, cărora li s-au acordat grade didactice – superior, unu sau doi, beneficiază, pentru timpul efectiv lucrat în funcțiile sau specialitățile  pentru care au fost conferite gradele în cauză, de majorarea clasei de salarizare față de cea stabilită în tabel, după cum urmează: cu 5 clase succesive pentru gradul didactic doi;cu 10 clase succesive pentru gradul didactic unu;cu 15 clase succesive pentru gradul didactic superior.

De majorare similară beneficiază și maiștri-instructori, cărora în urma atestării profesionale li se conferă grade de calificare superior, I sau II.

Similar clasei de salarizare stabilită în tabel pentru funcția „educator educație timpurie”, se stabilesc clasele de salarizare pentru următoarele funcțiile didactice:

 • în educația timpurie: conducător muzical, cadru didactic de sprijin, logoped, psiholog şi psihopedagog;
 • în învăţămîntul primar – cadru didactic de sprijin, asistent didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc;
 • în învăţămîntul gimnazial şi liceal – psiholog, psihopedagog, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc;
 • în învăţămîntul special – psiholog, logoped, instructor, maistru, psihopedagog, conducător de cerc;
 • în structurile de asistență psihopedagogică – psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, psiholog;
 • în instituțiile de învăţămînt extrașcolar – conducător de cerc, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, regizor, conducător artistic, psiholog;
 • în instituțiile de învăţămînt de arte şi sport – conducător artistic, maestru de balet, maestru de concert, maestru de cor, dirijor, regizor, antrenor-instructor, antrenor;

 

În cazul în care numărul real de copii care frecventează instituția preșcolară este peste prevederile normale stabilite  (numărul maxim de copii în grupe: 20 —  cu vârsta de până la 3 ani și 25 – cu vârsta 3-6 (7) ani), clasele de salarizare pentru funcția de educator se majorează față de cea stabilită în tabel după cum urmează:

Numărul de copii peste prevederile normei Numărul de clase acordate suplimentar
de la 3 până la 5 copii cu 2 clase succesive
de la 6 până la 8 copii cu 3 clase succesive
peste 8 copii cu 4 clase succesive

 

Volumul de muncă al cadrelor didactice nu trebuie să depășească 1,25 norme didactice.

Se permite directorilor instituțiilor de învățămînt, inclusiv ai școlilor de muzică, arte și arte plastice și cadrelor didactice cu funcții de conducere din instituțiile indicate să desfășoare activitate didactică în limita de până la 0,25 din norma didactică.

Aprobarea volumului suplimentar de ore se va efectua prin emiterea unui ordin de către ministerele de resort și organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului, în care se va indica obiectul, numărul suplimentar de ore și perioada pentru care este valabil ordinul.

În cazul insuficienței de cadre didactice, conducătorilor de instituții preșcolare ce activează în regim de cel puțin 10,5 ore pe zi li se permite, cu aprobarea organului local de specialitate în domeniul învățămîntului, prestarea muncii prin cumul, în afara orelor de program, în instituția condusă în limitele a 0,25 din funcția de educator.

Personalul didactic și științifico-didactic poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul salariului pe oră pentru personalul antrenat în activitatea didactică  în toate ramurile economiei naționale se efectuează în modul stabilit de Guvern.

 

 

 

tabelul nr.2

Personal de specialitate din domeniul învățămîntului și cercetării

Cod funcție Denumire funcție Clasa de salarizare Coeficient de salarizare
Personal didactic auxiliar și de deservire din învățămînt
1.1.   Funcții de conducere
E6008 Director-adjunct în probleme de gospodărie, producere, etc 61 3,51
E6010 Șef secție 61 3,51
E6011 Șef centru 58 3,29
E6012 Șef serviciu 55 3,09
E6013 Conducător practică de producție 52 2,90
E6014 Șef laborator 44 2,46
E6036 Șef gardă de regim 12 1,26
1.2.   Funcții de execuție
E6020 Metrolog 49 2,73
E6021 Inspector 49 2,73
E6022 Informatician 44 2,46
E6023 Instructor extrașcolar 44 2,46
E6024 Instructor – animator 44 2,46
E6025 Instructor pentru muncă 44 2,46
E6026 Laborant superior 40 2,26
E6031 Laborant metodist 40 2,26
E6032 Laborant 36 2,08
E4027 Dădacă 28 1,78
E4028 Asistent al educatorului 26 1,69
E4029 Asistent al directorului pentru gospodărie 26 1,69
E6038 Asistent de laborator 12 1,26
Centre și cabinete metodice
1.1.   Funcții de conducere
E6040 Șef centru / cabinet metodic 70 4,23
1.2.   Funcții de execuție
E6041 Metodist principal 61 3,51
E6042 Metodist superior 58 3,29
E6043 Metodist 55 3,09

 

Tabel. Personal de specialitate specific din domeniul culturii, tineretului și sportului

(art.32, anexa 8 din legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar )

 

Cod funcție Denumire funcție Clasa de salarizare Coeficient de salarizare
Instituții de cultură, artă și tineret
1.1.  Funcții de conducere
F6001 Director general 90 6,43
F6002 Director (șef) 78 5,00
F6004 Director artistic 75 4,70
F6005 Prim-regizor 75 4,70
F6020 Pictor-șef 70 4,23
F6021 Dirijor-șef 70 4,23
F6022 Maestru de balet-șef 70 4,23
F6023 Regizor-șef 70 4,23
F6008 Șef secție 65 3,81
F6009 Șef trupă 61 3,51
F6015 Conducător artistic 61 3,51
F6026 Șef filială 61 3,51
F6033 Director centru de tineret 61 3,51
F6016 Șef serviciu 58 3,29
F6040 Șef sector 56 3,16
F6041 Șef sală de expoziții 52 2,90
F6042 Șef laborator 52 2,90
F6043 Șef filmotecă 52 2,90
F6044 Șef birou 49 2,73
F6045 Șef atelier 49 2,73
F6046 Șef expoziții mobile 49 2,73
F6047 Șef cabinet de agrement 49 2,73
F6069 Conducător de cerc 46 2,56
1.2.  Funcții de execuție
F6006 Regizor 68 4,06
F6007 Dirijor 68 4,06
F6010 Regizor tehnic 61 3,51
F6011 Regizor montare 61 3,51
F6012 Regizor de sunete 61 3,51
F6013 Redactor tehnic 61 3,51
F6014 Maestru de cor 61 3,51
F6015 Scenograf 61 3,51
F6017 Mediator 58 3,29
F6019 Coregraf 58 3,29
F6027 Artist, maestru al scenei 58 3,29
F6024 Concert maestru 55 3,09
F6025 Artist de categoria superioară 55 3,09
F6030 Artist de categoria I 52 2,90
F6031 Artist de categoria II 50 2,79
F6022 Ihtiolog coordonator 55 3,09
F6023 Ihtiolog de categoria I 53 2,97
F6024 Ihtiolog de categoria II 51 2,84
F6025 Ihtiolog fără categorie 49 2,73
F6026 Expert în domeniul artelor 55 3,09
F6029 Pictor 55 3,09
F6027 Sculptor 49 2,73
F6028 Scenograf 49 2,73
F6029 Inginer coordonator 58 3,29
F6030 Inginer de categoria I 55 3,09
F6031 Inginer de categoria II 53 2,97
F6032 Inginer de categoria III 51 2,84
F6030 Inginer fără categorie 49 2,73
F6031 Ghid coordonator 52 2,90
F6032 Ghid de categoria I 50 2,79
F6033 Ghid de categoria II 48 2,67
F6034 Ghid fără categorie 46 2,56
F6035 Restaurator de categorie superioară 52 2,90
F6036 Restaurator de categoria I 50 2,79
F6037 Restaurator de categoria II 48 2,67
F6054 Restaurator de categoria III 46 2,56
F6039 Acompaniator 39 2,21
F6040 Muzeograf de categoria I 40 2,26
F6041 Muzeograf de categoria II 38 2,17
F6046 Muzeograf de categoria III 36 2,08
F6047 Bibliotecar de categorie superioară 40 2,26
F6048 Bibliograf de categorie superioară 40 2,26
F6049 Bibliotecar de categoria I 38 2,17
F6050 Bibliograf de categoria I 38 2,17
F6047 Bibliotecar de categoria II 36 2,08
F6048 Bibliograf de categoria II 36 2,08
F6049 Asistent regizor 36 2,08
F6050 Asistent maestru 36 2,08
F6051 Asistent dirijor 36 2,08
F6055 Peruchier 34 1,99
F6056 Păpușar 34 1,99
F6057 Pălărier 34 1,99
F6058 Modelier 34 1,99
F6059 Machior 34 1,99
F6060 Decorator 34 1,99
F6061 Butafor 34 1,99
F6062 Tehnician 30 1,83
F6064 Custode fonduri 30 1,83
F6065 Taxidermist 30 1,83
F6066 Administrator 28 1,76
F6067 Operator de sunete 26 1,69
F6068 Custode exponate 26 1,69
F6069 Artist figurant 26 1,69
F6070 Animator 26 1,69
F6071 Supraveghetor muzeu 15 1,23
Instituții din domeniul culturii fizice și sportului
1.1.    Funcții de conducere
F6016 Director 65 3,81
F6018 Director club sportiv 58 3,29
F6019 Conducător edificiu sportiv 50 2,79
1.2.    Funcții de execuție
F6021 Instructor-metodist de categoria superioară 55 3,09
F6022 Instructor-metodist de categoria I 52 2,90
F6023 Instructor-metodist de categoria II 49 2,73
F6035 Antrenor principal 50 2,79
F6036 Antrenor superior 47 2,62
F6052 Antrenor 45 2,51
F6063 Salvator 30 1,83

Note:

Clasele de salarizare și coeficienții de salarizare reflectați în primul compartiment, la categoria „funcții de conducere”, se stabilesc pentru funcții instituite în instituții cu statut național/de categoria superioară. Stabilirea claselor de salarizare și coeficienților de salarizare pentru funcțiile instituite în instituții similare de alte categorii, se efectuează prin reducerea clasei de salarizare față de cele stabilite în tabel, după cum urmează:

 • minus 3 clase succesive pentru funcții similare instituite în instituții de categoria I;
 • minus 4 clase succesive pentru funcții similare instituite în instituții de categoria II;
 • minus 6 clase succesive pentru funcții similare instituite în instituții de categoria III;
 • minus 8 clase succesive pentru funcții similare instituite în instituții de categoria IV.

Pentru stimularea şi sporirea calității muncii bibliotecarilor şi bibliografilor se efectuează atestarea profesională, cu conferirea categoriilor de calificare superioară, I şi II. Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare se aprobă de către ministerul responsabil de elaborarea și promovarea politicii în domeniul culturii. Similar, în conformitate cu acest Regulament se efectuează și atestarea profesională a celorlalte funcții din domeniul culturii, artei și tineretului.

Pentru personalul ce ocupă funcțiile enumerate în tabel, sau cele asimilate, care nu dețin una din categoriile de calificare solicitate („.. de categoria I”, „.. de categoria II” sau „… de categoria III”), clasa de salarizare se stabilește cu o reducere de 3 clase succesive față de clasa stabilită pentru funcția corespunzătoare de categoria cea mai mică. Iar pentru personalul ce ocupă funcții ce nu conțin în titlu nivelul categoriei, dar cărora li se conferă conform specifivului de activitate categorii de calificare, clasa de salarizare indicată în tabel se consideră pentru funcție de categoria III.

Pentru bibliotecarii sau alte categorii de personal care deservesc Schema de închiriere a manualelor se stabilește o majorare a claselor de salarizare față de cele stabilite în tabel pentru funcții similare, după cum urmează:

Numărul de manuale incluse în Schema de închiriere Numărul de clase acordate suplimentar
—  pînă la 3000 exemplare plus 2 clase de salarizare
—  3001 – 6000 exemplare plus 3 clase de salarizare
—  6001 – 10000 exemplare plus 4 clase de salarizare
—  10001 exemplare și mai mult Plus 6 clase de salarizare.

Conform funcției „director” din compartimentul „Instituții din domeniul culturii fizice și sportului” se salarizează directorul Centrului sportiv de pregătire a loturilor naționale.

Clasa de salarizare pentru conducător de edificii sportive indicat în tabel se aplică pentru un edificiu cu până la 9 angajați. Pentru un număr de angajați de la 10 până la 20, clasa de salarizare pentru conducătorul de edificiu se majorează cu 2 clase succesive fașă de cea stabilită în tabel pentru această funcție, iar pentru un edificiu cu numărul de angajați mai mare de 20, clasa de salarizare indicată se va majora cu 3 clase succesive.

Clasele de salarizare pentru funcțiile de „instructor metodist” indicate în tabel, se stabilesc pentru funcțiile respective instituite în Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale. Clasele de salarizare pentru funcțiile similare, instituite în alte instituții din domeniul culturii fizice și sportului, se stabilesc cu minus 3 clase de salarizare față de cele indicate în tabel.

 

 

Treptele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă legată de profilul de activitate (specialitate) sunt:

 1. Treapta I – de la 0 la 2 ani – îi corespunde clasa de salarizare indicată pentru funcția respectivă conform tabelului din prezenta lege.
 2. Treapta II – de la 2 la 5 ani – se adaugă 2 clase de salarizare succesive suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.
 3. Treapta III — de la 5 la 10 ani – se adaugă 3 clase de salarizare succesive suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.
 4. Treapta IV – de la 10 la 15 ani – se adaugă 4 clase de salarizare succesive suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.
 5. Treapta V – de la 15 la 20 de ani – se adaugă 5 clase de salarizare succesive suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.
 6. Treapta VI – peste 20 de ani – se adaugă 6 clase de salarizare succesive suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.

 

Salariul de bază se calculează prin înmulțirea valorii de referință stabilite pentru coeficientul de salarizare 1,00 cu coeficienții de salarizare corespunzători claselor de salarizare pentru funcția respectivă, luând în considerare treapta de salarizare, cu rotunjire până la 10 lei în favoarea salariatului.

Persoanele care nu au absolvit nivelul necesar de studii pentru ocuparea funcției beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcții, diminuat cu 5 clase de salarizare succesive.

Editmedia.md

 

Creșterea medie a salariilor din educație:

  Unități Remunerația medie 2018, lei Remunerația conform legii, lei Devieri +/- Ponderea posturilor cu majorări
lei %
Asistent al educatorului 7.979 1.766,1 3.232,5 1.466,4 83,0 99,8 %
Educator 5.507 4.939,3 5.927,9 988,6 20,0 94,6 %
Educator educatie timpurie 8.179 5.626,4 6.182,3 556,0 9,9 84,6 %
Maistru instructor 1.114 4.603,9 5.928,8 1.325,0 28,8 96,9%
Metodist in invatamintul general 296 4.894,2 6.180,9 1.286,7 26,3 97,1 %
Profesor in invatamintul general, din care: 36.437 5.917,2 6.720,8 803,5 13,6 90,8 %
Profesor fără vechime în muncă și grad didactic 4.179,6 5.561,6 1.382,0 33,1
Secretar stiintific 36 7.461,2 12.071,1 4.609,9 61,8 97,2%
Sef laborator 136 7.569,4 9.124,0 1.554,6 20,5 87,8 %
Laborant 257 2.544,6 3.984,3 1.439,7 56,6 95,9%
Cercetator stiintific 2.155 4.827,0 6.291,0 1.464,0 30,3 89,8 %
Total grupul ocupațional (învățămînt și cercetare) 67.620,4 5.283,6 6.185,4 901,8 17,1 90,5 %

 

Sursa: Ministerul Finanțelor. Proiectul legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий