Home / EdinetGaz / Reguli de securitate cu privire la utilizarea gazelor naturale

Reguli de securitate cu privire la utilizarea gazelor naturale

Stimaţi consumatori!

Pentru a preîntâmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în gospodăria casnică, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, SRL “Edineţ-gaz” Vă roagă să respectaţi ”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor” și Vă atenţionează:

În cazul sesizării mirosului de gaze:

 1. Să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;
 2. Să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;
 3. Să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;
 4. Să apeleze la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 027120174

Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze / deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte.

SRL “Edineţ-gaz” amintește consumatorilor de respectarea Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor, care pot evita o tragedie.

Este interzis:

 • Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
 • Să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;
 • Să folosească încăperile unde sînt instalații de gaze pentru somn și odihnă;
 • Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
 • Să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare și curățare a canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație;
 • Să modifice instalațiile de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate.

Înainte de aprinderea focului la instalațiile de utilizare a gazelor naturale se fac urmatoarele operațiuni:

 • Se verifică tirajul la aparatele racordate la coș; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor, care să asigure tirajul (curațirea coșului de fum, curațirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);
 • Se verifică funcționarea normală a canalelor de ventilare în încăperile unde funcționează instalații de utilizare a gazelor naturale.

Pentru a preîntâmpina deteriorarea comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze și altele), aflate pe terenurile din extravilan și intravilan al orașelor și satelor din zona de deservire SRL ”Edineț-gaz”, până la demararea lucrărilor de terasament, e necesar să primiţi de la autorităţile administraţiei publice locale Autorizaţie (permisiune) pentru efectuarea lucrărilor de terasament.

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 112 sau 904 despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Administraţia SRL “Edineţ-gaz”

 

About rciumac

Check Also

Instrucțiuni care trebuie respectate în cazul sesizării mirosului de gaze

  Stimaţi consumatori! Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri …

Добавить комментарий