Home / Cotidian / Şedința extraordinară a Consiliului raional Ocniţa.

Şedința extraordinară a Consiliului raional Ocniţa.

Şedința extraordinară a Consiliului raional Ocniţa

Miercuri, 14 februarie 2018, la Ocniţa s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Au participat 29 de consilieri dintre cei 33 aleşi, reprezentanţi ai diferitor formaţiuni politice.

Şedinţa a fost deschisă de către Vasile ROMANIUC, preşedintele raionului. Conform atribuţiilor prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarul Consiliului, Alexei GALUŞCA a propus să fie ales preşedintele şedinţei. Cu cele mai multe voturi, în calitate de preşedinte a şedinţei, a fost delegată Irina LOZOVAN.

La vot, pe ordinea de zi au fost supuse mai multe subiecte:

Primul, în faţa consilierilor a raportat Constantin GUDIMA, şef Direcţie Finanţe, Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018. Proiectul deciziei a fost elaborat în legătură cu necesitatea corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, prin care au fost alocaţi 1070 mii lei pentru cheltuieli capitale, necesitatea alocării mijloacelor băneşti pentru achitarea lucrărilor de reparaţie capitală a blocului sanitar la Liceul Teoretic C. Stamtati, efectuate în anul 2017, alocarea mijloacelor băneşti pentru reparaţia capitală a încăperilor destinate amplasării Unităţii de Primiri Urgente a Spitalului raional Ocniţa, precum şi majorarea planului de încasări din contul serviciilor contra plată la Gimnaziulgrădiniţă Calaraşovca, în legătură cu alimentarea elevilor din clasele V-IX.

Audienţa a fost informată şi despre faptul că Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei va acorda din contul mijloacelor alocate în buget pentru acest scop, câte un ajutor material în mărime de 2000 lei familiilor participanţilor decedaţi în războiul din Afganistan şi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Următorul raportor a fost Ivan ZAHARCO, şef Direcţia Învăţământ, Cu privire la luarea în proprietate publică a bunurilor imobile a fostei școli-internat auxiliare din s. Grinăuți-Moldova. Imobilul nominalizat se transmite în administrarea Direcției Învățământ.

Executivul raional urmează să întreprindă măsurile necesare întru primirea în proprietate și transmiterea în administrare a bunului

Decizia Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată a dnei Belonoșca Ludmila, raportată de Tatiana CATARAGA, specialist principal, APL, a fost susţinută prin consens de consilieri, ca Ludmila Belonoşca să deţină aceeaşi funcţie – şef secţie Cultură a CR pe o perioadă determinată, până la data de 01 iulie 2018.

Cu privire la prezentarea strategiei de reorganizare a subdiviziunilor Consiliului raional, a raportat Alexei GALUŞCA, secretarul CR, care a menţionat că se pune în sarcina lui V. Romaniuc, președintele raionului, la ședința următoare a Consiliului raional, să prezinte Strategia de reorganizare a subdiviziunilor Consiliului raional. Se instituie moratoriul de organizare a funcționarilor în funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.

La ultimul subiect de pe Ordinea de zi a şedinţei, Cu privire la aprobarea Declaraţiei de condamnare a acţiunilor antistatale ale unor autorităţi publice, raportat de Irina LOZOVAN, unii consilieri au părăsit sala, motivând că subiectul propus nu ţine de atribuţiile consilierilor,  alţii – au votat Decizia pentru condamnarea aprobării așa-numitelor «declarații de unire» de către reprezentanții unor autorități publice locale.

Şedinţa s-a desfăşurat într-o atmosferă constructivă. Preşedintele raionului a mulţumit consilierilor, şefilor de secţii, direcţii pentru prezenţă.

Reporter Edit Ocniţa

About rciumac

Check Also

«Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează»

Inspectoratul de Poliție Ocnița se alătură Campaniei «Siguranța prin recensământul armelor: Controlează, Raportează, Protejează» Inspectoratul …

Добавить комментарий