Home / Sanatate / Alimentatia / Protejați sănătatea – nu utilizați pesticide

Protejați sănătatea – nu utilizați pesticide

Protejați sănătatea – nu utilizați pesticide
Intensitatea aplicării produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) este la limita saturației cu o tendință relativ înaltă și constantă. În ultimii ani se atestă utilizarea nerațională a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) cu un grad de toxicitate crescut în detrimentul celor mai puțin toxice pentru sănătatea umană.
Cunoștințele insuficiente în domeniul impune necesitatea promovării mai ample a utilizării raționale, respectării stricte a regulilor de bune practici în aplicarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor).

Ce sunt pesticidele și care este pericolul lor pentru om?
Pesticidele sunt produse de uz fitosanitar ce conțin ingrediente active, utilizate preponderent în protecția plantelor pentru combaterea diferitor boli și dăunători a culturilor agricole, în combaterea buruienilor, etc..
Aceste produse reprezintă substanțe chimice sau combinații de substanțe chimice, care se impart în funcție de acțiunea lor asupra agenților fitopatogeni. Ingredientele active, care se conțin în pesticide sunt, în general, substanțe toxice cu potențial de degradare a mediului. Multe pesticide sunt toxice și pentru om. În aprecierea toxicității pesticidelor se folosește doza letala (DL 50), ce reprezinta doza la care mor 50 % din animalele de experienta. În funcție de aceasta, produsele de uz fitosanitar se clasifică din punct de vedere al toxicității în patru grupe:
• extrem de toxice;
• puternic toxice;
• moderat toxice;
• cu toxicitate redusa.

Cum sunt produse și utilizate pesticidele?
Din toate aceste motive producerea, ambalarea, depozitarea, transportul și utilizarea pesticidelor sunt reglementate prin lege.
Pesticidele se produc numai de către întreprinderi industriale specializate și licențiate în domeniu, care dețin actele legislative și normative permisive.
Pesticidele fabricate sunt ambalate în ambalaj, care asigură siguranța și securitatea pe parcursul depozitării și transportării lor.

Unde sunt utilizate mai frecvent pesticidele și care sunt riscurile de intoxicație?
Utilizarea pesticidelor cuprinde mai multe operații. Prima operație este pregătirea substanței pentru folosire, prin prepararea soluțiilor, emulsiilor, a unor amestecuri cu materiale inerte. Aceasta operație prezintă un risc mare, deoarece se manipulează pesticide concentrate. Urmează aplicarea acestor substante de uz fitosanitar pe foliajul culturilor agricole, operatie care se efectuează la sol sau cu ajutorul aviației utilitare. Lucrarile respective se solicită a fi maximal mecanizate, folosindu-se echipamente tehnice specifice.
Pesticidele se utilizează și la tratarea semințelor diferitor culturi. Aceasta operație de asemenea prezintă un risc mare, deoarece lucrările se petrec în general în spații inchise, din care cauză se realizează concentrații mari de substanțe toxice în atmosfera de lucru.
O alta operație, care implică frecvent un pericol de intoxicație, este reprezentată de curățarea aparatelor și mașinilor utilizate pentru tratamente fitosanitare.
Uneori se mai produc astfel de intoxicatii la recoltatul produselor tratate cu pesticide, la ambalarea, transportul și utlizarea lor în consum uman.
Aici aș face o remarcă prin care țin să atenționez pericolul deosebit de mare și riscul intoxicațiilor grave cînd sunt utilizte pesticidele în condiții casnice, de către persoane neinstruite, cu abateri grave de la prevederile instrucțiunilor de utilizare. Este destul de grav implicarea în astfel de lucrări a copiilor și adolescenților. Vă îndemn să nu utilizați pesticide fără o pregătire prealabilă. Mai bine chemați un specialist în domeniu pentru a primi consultații respective.

Acțiunea substanțelor de uz fitosanitar asupra organismului uman și măsuri de prim ajutor?
Patrunderea pesticidelor in organismul omului poate avea loc prin ingerare, in urma contactului cu pielea și mucoasele, prin ochi, prin inspirarea vaporilor, etc.. Aceste modalitați de pătrundere a substanțelor de uz fitosanitar în organismul uman se întîlnesc foarte des în situatia admiterii abaterilor de la regulile de bune practici în utilizarea pesticidelor si produc intoxicatii.
În dependență de modul de pătrundere și tipul pesticidului intoxicațiile se manifesta prin simptome diverse.
Cele mai caracteristice și des întîlnite ar fi: starea de neliniste sporită, oboseala, setea puternică, iritația pielii si mucoaselor cu inroșirea feței, cresterea temperaturii corpului, greața, voma, durerile în mîini și în picioare cu tremurături, transpirație, salivare și lacrimare, colici intestinale cu diaree și urinare fecventă, pierderea sensibilității la lumină, tulburări ale cunostinței, etc..
Simptomele sunt diferite și apar în dependență de tipul pesticidului și condițiile în care s-a produs intoxicația.
Intoxicatiile acute se desfasoara rapid și dacă nu se intervine la timp, acestea pot provoca moartea.
In caz de intoxicare se va solicita imediat ajutorul medicului, iar pîna atunci persoana intoxicata trebuie ferita de orice efort. În toate cazurile cu intoxicații provocate de pesticide nu este admis autotratamentul, este necesar un tratament specializat acordat de medic în cadrul instituției medicale, preponderent specializate în domeniu.

Care ar fi cele mai utile metode si mijloace de protecție și prevenire a intoxicațiilor cu pesticide?
Protecția omului față de pesticide prezintă doua aspecte :
• protecția consumatorilor față de reziduurile de pesticide din alimente (aspect principal mai greu controlabil, deoarece priveste întreaga masă a populatiei;
• protecția angajaților care efectuează lucrări de utilizare a pesticidelor;
Este strict necesar de respectat măsuri generale de securitate a muncii la producerea, depozitarea, transportarea și desigur etapele de utilizare a pesticidelor.
Lucrările cu pesticide se îndeplinesc oligatoriu cu folosirea echipamentelor individuale de protecție, compuse din:
• Combinezon, mască/respirator și mănuși de protecție;
• Cizme din cauciuc resistent;
• Pălărie/șapcă impermiabilă cu bor larg;
• Ochelari/viziere transparente.
Pot împedica aparitia intoxicatiei cu pesticide, efectuarea lucrărilor în condiții salubre cu respectarea strictă a cerințelor prevăzute de regulele de bune practici, respectarea prevederilor ce țin de igiena personală a persoanelor implicate în lucrări cu pesticide.

În încheiere, care ar fi mesajele Dvs pentru oameni, pentru utilizatorii de pesticide?
Mesajele cheie pentru oameni și îndeosebi pentru utilzatorii de pesticide ar fi următoarele:
• Utilizînd aceste produse respectați regulile de bune practici, fiți responsabili și protejați-vă sănătatea. Pesticidele utilizate cu respectarea recomandărilor producătorilor, fara excese, cu respectarea măsurilor de securitate, îti protejeaza sănătatea;
• Folosiți doar produse omologate, provenite din surse sigure, autorzate;
• Folosiți pesticidele rațional, exact in dozele specificate de catre producator, fara excese, astfel evitand riscul de intoxicare;
• Nu cumpărați si nu utilizați pesticide ce au ambalajul deteriorat, sunt desigilate sau comercializate în vrac (prin cîntărire și măsurare în recipiente mai mari ori mai mici), deoarece nu aveți garantia că achizitionați pesticidul dorit sau o altă substanta cu aspect și consistență asemănătoare, posibil toxică;
• În caz de contaminare și pericol de intoxicație cu pesticide apelați și solicitați asistență la serviciul medical de urgență (ambulanța).

Fiți prudenți si responsabili pentru sănătatea Dvs, utilizați cît mai puține pesticide pentru protecția plantelor. Dați preferință produselor agricole ecologic curate, crescute fără utilizarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor).
Pavel Gîscă,
Medic șef sanitar de stat
al raionului Ocnița

About rciumac

Check Also

Ziua națională a ambulanței

Anul acesta prin hotărîrea  de Guvern din 26.09.2023 ziua de 2 octombrie să fie numită …

Добавить комментарий